ĽS Naše Slovensko: Pravda o súťaži na rekonštrukcie ciest v Banskobystrickom kraji. Cesty rekonštruujeme o tretinu lacnejšie ako SMERáci

0
Ľudová strana Naše Slovensko (Autor: Ľudová strana Naše Slovensko)

Pán Kovačič z Markízy nás síce požiadal o vysvetlenie, ale z cca 5-minútového rozhovoru vystrihol nakoniec do reportáže len tie najhoršie sekundy. Najpodstatnejšie odpovede však v reportáži zamlčali. Zrejme preto, aby mohli celú situáciu čo najviac škandalizovať. Toľko k mainstreamovým médiám a ich praktikám. A teraz k tomu, ako to bolo s tými kritizovanými verejnými obstarávaniami naozaj. Prinášame Vám záznam z tlačovej konferencie predsedu BBSK Mariana Kotlebu, riaditeľa Úradu BBSK Milana Uhríka a podpredsedu predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest Miroslava Suju.

Viac TU.

Urobili sme najtransparentnejšie verejné obstarávanie – na elektronickom trhovisku

Na aprílovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK boli schválené rekonštrukcie 95 úsekov ciest v celkovej dĺžke 133 kilometrov. Keďže jednotlivé rekonštruované úseky sú často od seba vzdialené len zopár kilometrov, tak sme ich v rámci súťaže zlúčili do 14 oblastí. Bolo by totiž finančne nevýhodné, aby každý úsek opravovala iná firma, pretože náklady na presun ťažkej techniky by boli neprimerane vysoké.

Keďže pri úsekových rekonštrukciách ciest sa podľa Zákona o verejnom obstarávaní jedná o tzv. „bežne dostupnú prácu“, tak najtransparentnejší a najrýchlejší spôsob verejného obstarávania je cez elektronické trhovisko. Tu sa do súťaže môže zapojiť absolútne každá firma z daného odvetvia. Firma, ktorá predloží v elektronickej aukcii najnižšiu cenovú ponuku sa stáva automaticky víťazom kontraktu. Aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii, tak verejný obstarávateľ nemôže na elektronickom trhovisku žiadnu firmu obmedzovať – ani podľa počtu zamestnancov, ani podľa finančného obratu, ani podľa žiadneho iného kritéria.To je však zároveň aj najväčšou slabinou elektronických aukcií. Pretože ak si napríklad nejaká pizzéria v systéme elektronického trhoviska „čestne“ vyplní, že robí aj rekonštrukcie ciest a následne táto firma predloží v aukcii najnižšiu cenovú ponuku, tak systém trhoviska ju automaticky označí ako víťaza súťaže. A my s tým nedokážeme nič spraviť. Môžeme len čakať, či daná firma naozaj zákazku zrealizuje alebo či od nej odstúpi. Týmto spôsobom dokážu firmy v rámci nekalého konkurenčného boja na elektronickom trhovisku sabotovať celé verejné obstarávania.

Tieto absurdné situácie len dokazujú, že štátne elektronické trhovisko je doposiaľ nefunkčný projekt. Tento systém spustil minister Kaliňák už pred vyše 2 rokmi, pričom náklady na jeho vytvorenie presiahli 5 miliónov eur. Napriek tomu sa v tomto systéme stále môže stať, že súťaž na stavebnú úpravu jadrovej elektrárne Mochovce vyhrá kaderníctvo Anka. Podobne, ako naše súťaže na rekonštrukcie ciest za milióny eur vyhrala neznáma malá firma.

Vo verejných obstarávaniach sme tlačili na najnižšie možné ceny

10. júna, čiže 9 dní pred spustením elektronickej aukcie, sme v rámci predbežného prieskumu trhu oslovili so žiadosťou o nacenenie všetkých rekonštruovaných úsekov ciest 6 veľkých a relevantných stavebných firiem. Všetky firmy obdržali už vtedy technickú dokumentáciu (rovnakú, ako bola neskôr použitá v elektronickej aukcii). Ich celkové cenové ponuky sa pohybovali v rozmedzí 13 – 16 miliónov eur. Keďže si však veľmi dobre uvedomujeme, za aké predražené ceny sa cesty a diaľnice na Slovensku opravujú a stavajú, tak sme takto vysoké cenové ponuky akceptovať nemohli. Ako východiskové ceny do elektronickej aukcie sme preto vybrali tie úplne najnižšie možné ceny. Celkovú predpokladanú hodnotu zákazky sme tak stlačili na úroveň 8,9 milióna eur, čiže zhruba o 7 miliónov eur nižšie, ako si pýtali veľké stavebné firmy.

prieskum-trhu-cesty

Elektronické aukcie na rekonštrukcie ciest sme spustili v pondelok 19. júna 2017 a termín ukončenia sme nastavili na piatok 23. júna 2017. Presnú hodinu začatia a ukončenia aukcií nastavuje samotný systém elektronického trhoviska. Informácia o našich súťažiach bola na elektronickom trhovisku automaticky rozposlaná dokopy viac ako 1900 stavebným firmám z celého Slovenska. O nejakom klientelizme tu teda nemôže byť ani reči. Firmy mali k dispozícii 5 kalendárnych dní na predkladanie cenových ponúk. O tom, prečo je táto lehota úplne štandardná a postačujúca sa dočítate v ďalšom odseku.

Do elektronických aukcií sa nakoniec zapojili firmy Eurovia, a.s., Cesty SK, s.r.o., Skanska SK, a.s., Cesty Košice, s.r.o. a menšie stavebné firmy VIAKORP, s.r.o. Zvolen,  Sokol trade, spol. s r.o. a RENOMONT Profi, s.r.o.

Veľké stavebné firmy (Strabag, a.s., Cesty Nitra, a.s., atď.), ktoré boli oslovené už pri predbežnom prieskume trhu a ktoré mali všetky úseky ciest preukázateľne nacenené ešte pred samotným spustením elektronických aukcií však nakoniec v elektronických aukciách nepredložili ani jednu cenovú ponuku. Ako jediná z týchto firiem sa do elektronickej aukcie zapojila firma Eurovia, a.s., ktorá predložila len 1 cenovú ponuku, s ktorou vyhrala 1 súťaž v sume 702-tisíc eur.

Dôvody, prečo sa tieto veľké stavebné firmy rozhodli, že v elektronickej aukcii svoje cenové ponuky nakoniec nepredložia môžu byť rôzne. Možno vyhlásené nízke „vyvolávacie ceny“ v elektronických aukciách neboli pre nich zaujímavé. Mohlo však ísť aj o vzájomnú kartelovú dohodu o nepredložení cenovej ponuky. V prípade, ak by nikto nepredložil cenové ponuky, tak by sa súťaže museli zopakovať za vyššiu cenu a následne by si mohli zdražené zákazky podeliť.

Úplne nečakane však väčšinu súťaží vyhrala malá a  pre nás dovtedy úplne neznáma firma RENOMONT Profi s.r.o. z Trenčína. Tá predložila najnižšiu cenovú ponuku v 9 elektronických aukciách, hoci zrejme dopredu vedeli, že nie je v ich silách tieto zákazky skutočne zrealizovať. Nakoniec od všetkých 9 vyhratých zákaziek odstúpili. Tým pádom sa všetky tieto súťaže budú musieť znovu zopakovať. Keďže vo verejných obstarávaniach nemôžeme žiadnu firmu diskriminovať, tak takýmto prípadom, žiaľ, zabrániť nevieme.

Nie je pravda, že firmy nemali dostatok času na predloženie ponúk

oprava cesty

Minimálna doba trvania aukcie je podľa podmienok elektronického trhoviska v prípade verejných obstarávaní na úsekové rekonštrukcie ciest stanovená na 72 hodín. My sme dali firmám na predkladanie ponúk 5 kalendárnych dní. Hoci sa to môže na prvý laický pohľad zdať ako relatívne krátka doba, v skutočnosti je to úplne štandardne používaná a primeraná lehota. Pri úsekových rekonštrukciách ciest totiž firmy naceňujú práce takmer výlučne „podľa papiera“, t.j. podľa priloženej projektovej špecifikácie a výkazu výmer. Fyzická obhliadka ciest nie je v takomto prípade nutná a je veľmi zriedkavá. V skutočnosti na ceste totiž ani nie je veľmi čo obhliadať, keďže úlohou stavebnej firmy nie je rekonštrukciu cesty vymýšľať, ale iba urobiť prácu presne podľa predloženého projektu. Stavebná firma musí celý povrch vozovky odbrúsiť do zadanej hĺbky a následne aplikovať požadovanú hrúbku novej asfaltovej vrstvy. Po technickej stránke sa jedná o rutinnú a monotónnu činnosť na celom opravovanom úseku.

Okrem toho, ako sme už uviedli, najväčšie stavebné firmy mali jednotlivé úseky ciest nacenené už v rámci predbežného prieskumu trhu, t.j. dávno pred spustením elektronickej aukcie. Nakoniec ich však do elektronickej aukcie nepredložili. Obvinenia, že firmy sa do súťaže zapojiť nestíhali sú teda absolútne neopodstatnené.

Rovnakú lehotu 5 dní sme použili na predkladanie ponúk v súťaži na rekonštrukcie ciest aj minulý rok. Nikomu to vtedy nevadilo. Zrejme preto, že vtedy nebolo pár mesiacov pred župnými voľbami. Do elektronickej aukcie sa vtedy v priebehu 5 dní zapojilo 19 firiem. Výsledkom súťaže boli historicky najnižšie ceny a ušetrených takmer 2,9 milióna eur.

O tom, že 5 dní na predkladanie cenových ponúk je v prípade elektronických aukcií absolútne primeraná doba svedčí aj množstvo iných verejných obstarávaní. Napríklad Nové mesto nad Váhom dalo firmám čas na predkladanie ponúk od pondelka do pondelka, mesto Medzev od štvrtka do utorka a Mesto Vranov nad Topľou dokonca len od piatka do utorka.

Elektronické aukcie sa neodporúča umelo predlžovať, pretože predlžovaním aukcie sa len vytvára priestor na to, aby sa firmy vzájomne dohodli a zákazky si prerozdelili.Z podobného dôvodu sme všetky súťaže spustili v rovnaký deň a následne sme ich naraz aj všetky ukončili. Ak by sa totiž súťaže ukončovali postupne (napr. každý deň jedna súťaž), tak sa rapídne zvyšuje riziko kartelovej rotácie zákaziek. Firmy by sa tak mohli jednoducho dohodnúť a vzájomne kontrolovať, že každý deň predloží víťaznú (predraženú) ponuku jedna z nich.

Medializovaný argument, že firmy by na predkladanie ponúk v 14 súťažiach museli mať za počítačmi naraz 14 zamestnancov je nezmysel. Svoje najvýhodnejšie cenové ponuky mohli predsa do systému zadať postupne počas celých 5 dní, nielen počas posledných minút.

Cesty rekonštruujeme až o tretinu lacnejšie v porovnaní s bývalým SMERáckym vedením!

Naše verejné obstarávania na rekonštrukcie ciest sa stali terčom predvolebného koordinovaného útoku zo strany mainstreamových médií. Okamžite sa k nim ako supy pridali aj rôzni politici a „odborníci“. Vraj sme neschopní, vraj sme mali obstarávať dlhšie, vraj sme mali obstarávať postupne, vraj mali obstarávať inak. Pozrime sa však na fakty a porovnajme výsledky tých našich súčasných (tak veľmi kritizovaných) verejných obstarávaní a obstarávaní, ktoré robil predchádzajúci župan Maňka v roku 2013. Aj napriek tomu, že od roku 2013 medzičasom všetko zdraželo, dokážeme rekonštruovať cesty v priemere až o tretinu lacnejšie, ako bývalé SMERácke vedenie kraja! Keby tak zodpovedne ako my hospodárili aj ostatné kraje a celý štát, tak na Slovensku by sa mohlo ročne opraviť a postaviť až o tretinu viac ciest! Kto je tu teda podozrivý z korupcie, kto je tu v skutočnosti zlodej? Prečo tieto údaje nie sú na titulných stránkach médií?!

Kotleba vs Manka - ceny sa rekonstrukcie ciest

Medializované obvinenia z korupcie a klientelizmu nedávajú zmysel

Medializované obvinenia z porušovania zákona, korupcie a klientelizmu sú len zákernými politickými ťahmi pred župnými voľbami. BBSK postupuje vo verejných obstarávaniach vždy striktne podľa zákona. O podozrení z korupcie má zmysel hovoriť len vtedy, ak sa zákazky umelo predražujú. Do našich verejných obstarávaní na rekonštrukcie ciest sa však prihlásilo málo firiem nie preto, že by za tým bola korupcia, ale preto, že sme nastavili prísne cenové kritériá, ktoré väčšina firiem nebola schopná splniť. Dokonca aj kritizovaná firma RENOMONT Profi, s.r.o., ktorá vyhrala 9 súťaží nakoniec odstúpila, lebo svoje záväzky nebola schopná za ponúknutú cenu reálne splniť. Väčšinu súťaží tak budeme musieť zopakovať. Možno sa náš opatrný prístup bude zdať niekomu príliš prísny. Ale v časoch, keď štát kvôli zlému hospodáreniu nemá peniaze ani na základné zdravotníctvo a školstvo sa jednoducho snažíme šetriť verejné financie tak veľmi, ako sa len dá. Radšej zopakujeme verejné obstarávania hoci aj 3-krát, ako by sme mali obstarávať len raz a zaplatiť predraženú cenu tak, ako platilo bývalé SMERácke vedenie kraja.

Preto Vás prosíme – zdieľajte tento článok a pomôžte šíriť pravdu, keďže toto naše stanovisko sa do mainstreamových médií zrejeme nedostane.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja