Bratislave s bikesharingom pomôže Slovnaft

0
Primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal (Autor: SITA)

„Začlenenie bikesharingu do systému verejnej dopravy je ďalším krokom k modernej a ekologickej Bratislave. Po rokoch sľubov sa tento projekt stáva realitou a čoskoro bude slúžiť všetkým Bratislavčanom aj návštevníkom mesta. Cyklodopravu berieme vážne a tento projekt prinesie veľký kvalitatívny posun v tejto oblasti“, povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava si za partnera projektu vybrala Slovnaft, ktorý mestu predložil najkomplexnejšiu ponuku realizácie systému bikesharingu. Slovnaft má navyše potrebné skúsenosti vďaka materskej spoločnosti MOL, ktorá sa podieľala na vybudovaní bikesharingu v Budapešti a úspešne je pri ňom už štvrtý rok. Počas dvoch rokov využilo bikesharing systém pod názvom MOL Bubi viac ako 55 000 ľudí, ktorí si spolu zapožičali 1,4 milióna bicyklov.

Slovnaft deklaruje, že mestu daruje časť majetku zhromaždeného v rámci tohto systému, čím ho odbremení od finančných výdavkov. Výhodou pre mesto je aj to, že Slovnaft bude zodpovedný za samotnú prevádzku. Tento model spolupráce bol zo všetkých predostretých plánov aj od iných firiem pre mesto najvýhodnejší.

Impulzom pre Slovnaft v rámci tejto iniciatívy bola aj historická spätosť s mestom Bratislava, z čoho vyplýva záujem o vytvorenie služby pre jej obyvateľov. Snahou je tak zlepšiť kvalitu života v hlavnom meste, veľkou motiváciou je zlepšenie dopravnej situácie a v nemalej miere aj zníženie emisií v meste.

„Vnímame, že v Bratislave existuje silný dopyt verejnosti po bikesharingu. S realizáciou podobného projektu už máme reálne skúsenosti z Budapešti, a preto sme radi, že si nás mesto vybralo za partnera. Spoločne pripravíme novú službu pre obyvateľov a návštevníkom nášho hlavného mesta po vzore európskych metropol. Prví cyklisti budú môcť využiť bratislavský bikesharing už na jar budúceho roka,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.

Pilotná fáza bikesharingu bude pokrývať najmä najväčšie mestské časti Staré Mesto, Petržalka, Nové Mesto a Ružinov, postupne sa však bude rozrastať aj do ostatných častí hlavného mesta. Bratislava má na daný projekt vyčlenených 460 000 €, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., prispeje sumou do 1,5 milióna €.

Memorandum zaväzuje hlavné mesto SR Bratislavu a Slovnaft k vzájomnej spolupráci pri realizácii bikesharingu, pričom cieľom memoranda je vytvoriť podmienky pre účinnú komunikáciu oboch strán. Konkrétny model spolupráce hlavného mesta SR Bratislava a Slovnaftu bude zakotvený v zmluve o spolupráci, ktorej podpis je ďalším krokom partnerov. Detaily ako názov systému, jeho pokrytie, počet bicyklov a výber dodávateľa budú spolupracujúce strany komunikovať verejnosti postupne.

Bikesharing predstavuje automatizovanú sieť IT systémom prepojených stojanov, prostredníctvom ktorej je možné zapožičať si bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek inom stanovišti. Cyklodoprava je podľa prieskumov v Bratislave najrýchlejším spôsobom dopravy na vzdialenosť 1 – 5 km, a preto je bikesharing skvelým doplnkom ku klasickej verejnej, individuálnej automobilovej či koľajovej doprave. Bratislavský bikesharing bude modernou kombináciou elektrobicyklov a klasických bicyklov.

- Reklama -