Ministerstvo dopravy: Prvá diaľnica do Poľska je otvorená

0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SK - logo (Autor: data.gov.sk)

Novootvorená  diaľnica je na trase európskeho dopravného koridoru v severojužnom smere. Tranzitná doprava na tomto úseku tvorí približne tretinu celkovej premávky. Nový diaľničný prechod v Skalitom pomôže odľahčiť hraničné prechody Trstená na Orave (s Poľskom) a Svrčinovec (s Českom). 

„Stretávame sa pri otvorení jedného z kľúčových úsekov diaľnice D3. Cesty, ktorá spojí veľmi perspektívne regióny Poľska, Česka a Slovenska. Diaľnice, ktorá zatraktívni tento región pre investorov a tým podporí tvorbu nových pracovných miest,“ povedal počas slávnostného otvorenia diaľnice Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Osobné automobily ušetria cestou po diaľnici Svrčinovec – Skalité – štátna hranica 9 minút času oproti ceste prvej triedy, ktorá je o 2,17 km dlhšia.  V blízkosti doteraz využívaných komunikácií a priľahlých obcí sa presmerovaním dopravy zlepší životné prostredie ako aj dopravný komfort obyvateľov. Zníži sa hluk a prašnosť v obciach Čierne a Skalité. 

Význam novej diaľnice sa ešte zvýši po dokončení nadväzujúceho úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý bude obchvatom Čadce a odľahčí aj obec Svrčinovec. Plánované dokončenie tohto úseku, ktorý je momentálne vo výstavbe, je  na koncom roka 2020.

Trasovanie a výstavba diaľnice bola veľmi komplikovaná pre členitý terén i existujúcu zástavbu v tejto lokalite.   Súčasťou diaľnice sú aj dva jednorúrové tunely (Poľana 898 m, Svrčinovec 420 m) a 29 mostov. Z nich je najdominantnejší most Valy, ktorý sa svojou výškou, 84 m nad terénom, stal najvyšším mostom na Slovensku aj v strednej Európe. Na jeho vybudovanie bolo použitých 12 000 kubíkov betónovej zmesi. Celková dĺžka pravého mosta je 604,8 m a počas výstavby bol využívaný pracovný výťah, ktorý skrátil cestu nahor na 2,5 minúty. Ďalšou raritou mosta je vetrolam, ktorého lamely sú osadené tak, aby cestujúcim umožnili unikátny výhľad do troch okolitých krajín: Slovenska, Česka a Poľska. 
 
Úsek sa začína križovatkou Svrčinovec, ktorá spája cesty I/11 a I/12 s úsekom D3 a  končí v blízkosti obce Skalité, kde následne prechádza cez poľskú hranicu a pripája sa na rýchlostnú cestu S 1. Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité bola postavená v polovičnom profile, v dĺžke cca 11 265 m. V plnom profile bola realizovaná kompletná križovatka Svrčinovec, vrátane predportálových úsekov tunela Svrčinovec a Poľana v celkovej dĺžke cca  1 017 m.

Projekt výstavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité bol  rozdelený na 2 fázy. Prvá fáza bola financovaná z Operačného programu Doprava, na druhú fázu prispejú fondy Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Úsek D3 Skalité – štátna hranica bol postavený ešte v roku 2005, nebolo však možné ho sprejazdniť, keďže nebol napojený na cestnú sieť. Do užívania motoristom bol preto odovzdaný až spolu s úsekom D3 Svrčinovec – Skalité.  

- Reklama -