Bratislava: Hlavné mesto so Štátnou ochranou prírody našli spoločné východiská pri Horskom parku

0
Primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal (Autor: SITA)

„Všetci sme sa zhodli na tom, že sme za zachovanie štvrtého stupňa ochrany prírody v areáli Horského parku. Zároveň budeme hľadať spôsob, ako sa o park starať a udržiavať ho tak, aby sme zaistili návštevníkom parku bezpečnosť a ochranu kultúrneho dedičstva Bratislavy“ uviedol Ivo Nesrovnal.   

Horský park je chránený areál  vo štvrtom stupni ochrany a platí preň prísny režim zasahovania do zelene. To znamená, že na každý úkon, ktorý tam chce mesto urobiť, potrebuje špeciálne povolenie. To sa týka aj odstraňovania spadnutých stromov na chodníkoch alebo ihriskách.

Mesto teraz stojí pred otázkou, ako zachovať v centre mesta tento vzácny biotop, ktorý má prírodnú, architektonickú, historickú a aj rekreačnú hodnotu a zároveň zaistiť, aby sa tu ľudia cítili bezpečne. To si vyžaduje prijať systémové riešenie v podobe vypracovania dokumentu „Program starostlivosti o chránený areál Horský park“. Bude tomu predchádzať zmapovanie všetkých prvkov fauny a flóry na danom území. 

Do doby, než sa situácia vyjasní, budú v Horskom parku aj naďalej osadené v záujme ochrany zdravia a životov Bratislavčanov tabule, ktoré budú návštevníkov upozorňovať na zvýšenie ostražitosti. 

- Reklama -