Predseda NR SR Andrej Danko sa zúčastnil slávnostnej akadémie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

0
Andrej Danko (Autor: TASR)

Slávnostná akadémia na ktorú pozýval predseda NR SR Andrej Danko, sa konala v spolupráci s Katedrou politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre, Katedrou politológie a európskych š štúdií FSV UCM v Trnave a Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach. Podujatím si Národná rada SR pripomenula 200.  výročie narodenia prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana.

Toto významné výročie si predseda NR SR pripomenul už v marci pietnou spomienkou pri buste Jozefa Miloslava Hurbana. „Jeho životné krédo „Sláva národa hodná je obetí“ nás sprevádza každý deň, ktorý venujeme práci pre slovenských občanov práve v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky“, povedal predseda parlamentu Andrej Danko.

V príhovore predseda NR SR Andrej Danko ďalej spomenul, aký je odkaz Jozefa Miloslava Hurbana dôležitý pre súčasnú generáciu. „Piliere Hurbanovho myslenia a cítenia – kresťanské, národné i sociálne hodnoty, ale tiež hodnoty slovanskej a širšej európskej vzájomnosti sú veľmi aktuálne aj dnes. Jozef Miloslav by nás perom a slovom upozorňoval na to, že vždy musí víťaziť pravda, morálka a vzájomná úcta“, pripomenul predseda NR SR Andrej Danko.

Jozef Miloslav Hurban bol jeden z autorov Žiadostí slovenského národa a osvedčil nielen ako významný osnovateľ tohto prvého vrcholného politického programu, ale aj ako neúnavný rečník, agitátor a organizátor slovenského hnutia za národnú emancipáciu a demokratizáciu. Významná bola aj jeho činnosť v oblasti rozvoja kultúrneho života slovenského národa – zakladal nedeľné školy, spolky miernosti, gazdovské spolky, organizoval ochotnícke divadelné predstavenia. Hlavným cieľom jeho snáh bolo budovanie národnej identity, vzdelanosti a povedomia Slovákov, a tým aj snaha o zlepšovanie ich životných podmienok.

„Jozef Miloslav Hurban by bol určite nesmierne hrdý na to, že máme svoju vlasť, že sme súčasťou Európskej únie a že robíme všetko pre to, aby sme naše Slovensko povzniesli. Želám si, aby sme sa, ako národ dokázali medzi sebou viac rešpektovať, aby sme mali v úcte našu milovanú vlasť pre ktorú aj tento veľký národovec, tak veľa urobil“, povedal na záver predseda NR SR Andrej Danko.

- Reklama -