Dopyt žiadateľov o dotácie na podporu kultúry národnostných menšín bol v tomto roku dvojnásobne vyšší ako nová zákonom garantovaná suma osem miliónov eur. Aj napriek tomu splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky víta zriadenie nového fondu a je presvedčený, že tak vznikne väčší priestor na zviditeľnenie kultúry menšín. Agentúru SITA o tom dnes informoval úrad splnomocnenca.

„Som presvedčený, že prijatý návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín nastaví nové mechanizmy, ktoré budú koncepčne garantovať zachovanie, rozvoj kultúry a identity menšín,“ napísal v tlačovom vyhlásení Bukovszky a ocenil, že výška sumy na podporu kultúry národnostných menšín bude pevne stanovená. „Zákonom garantovaná minimálna výška osem miliónov eur dáva väčší priestor na koncepčné plánovanie kultúrnych aktivít organizácií národnostných menšín,“ uviedol splnomocnenec a pripomenul, že tento rok záujemcovia vo svojich projektoch žiadali dvojnásobne vyššiu sumu.

Fond bude poskytovať finančné prostriedky predovšetkým na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Podporu môžu získať i projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie národnostných menšín, ako aj na rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu. Splnomocnenec si od zvýšeného objemu finančných prostriedkov sľubuje, že vznikne väčší priestor na zviditeľnenie kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín a prezentácie širokej pestrosti kultúry a vzájomnej tolerancie. „Dúfam, že každá menšina bude schopná nastaviť si systematickú podporu vlastných kultúrnych a umeleckých aktivít,“ doplnil Bukovszky.

Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak od 1. júla 2017 presúva z Úradu vlády SR pod novú verejnoprávnu inštitúciu nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín.

Prihlásené projekty budú posudzovať odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu odporučia vybrané žiadosti určené na podporu, vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť na konkrétny projekt poskytnuté. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,4%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.