MZV: Štátny tajomník I. Korčok v Banskej Bystrici: „Diskusiu o EÚ treba preniesť aj medzi mladých ľudí a do regiónov“

0
Vlajka EÚ (Autor: SITA)

Na stretnutí s dekanom Branislavom Kováčikom rezonovalo pozitívne hodnotenie vzájomnej spolupráce, ktorá sa v poslednom období pretavila do rekordného počtu študentov prijatých na krátkodobé stáže v ústredí a na našich veľvyslanectvách. „Spolupráca rezortu s akademickou sférou je kľúčová pre výchovu budúcich diplomatov. Dáva nám šancu ovplyvňovať ich profil už počas štúdia a poskytnúť študentom praktické skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti zúročiť“, uviedol štátny tajomník. Zároveň vyzdvihol prínos študentov, ktorí pôsobili počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako styční dôstojníci (liaison officers) pre zahraničné delegácie.

Počas diskusie so študentmi dominovala téma aktuálneho vývoja a budúcnosti EÚ. Štátny tajomník vo svojom vystúpení zdôraznil, že hoci dianie v Únii sa posledné roky nesie najmä v znamení kríz, je EÚ pre SR kľúčovým životným priestorom, v ktorom najlepšie dokáže ochraňovať a presadzovať svoje záujmy. S odkazom na nedávny Rímsky samit, kde si Únia pripomenula šesťdesiate výročie podpisu Rímskych zmlúv, dodal: „Hlavným posolstvom Ríma je vôľa 27 členských štátov pokračovať vo vzájomnej spolupráci v EÚ, ktorú vnímajú ako hlavný nástroj na riešenie súčasných výziev“. Otázkou do budúcnosti zostáva, akou cestou sa samotná integrácia bude uberať. V tejto súvislosti I. Korčok spomenul Bielu knihu z dielne Európskej komisie, ktorá obsahuje päť scenárov možného budúceho vývoja. Upozornil však, že „Únia sa s veľkou pravdepodobnosťou nebude vyvíjať podľa vopred nadefinovaných scenárov. Naopak, budú to reálne potreby a výzvy, ktoré určia jej smerovanie do budúcnosti“.

V debate rezonovali aj otázky študentov na vyšehradskú spoluprácu, Brexit, či úvahy o dvojrýchlostnej Európe. „Množstvo otázok a myšlienok, ktoré dnes odzneli, ma utvrdzujú v presvedčení, že debatu o EÚ treba prenášať v čo najväčšej miere aj medzi mladých ľudí a do regiónov SR“, zhodnotil na záver I. Korčok.