utorok, 15 júna, 2021
15.1 C
Bratislava
Úvod Politika Politici voličom Ministerstvo kultúry: Aktivity rezortu počas SK PRES

Ministerstvo kultúry: Aktivity rezortu počas SK PRES

V oblasti audiovízie bol prioritou SK PRES návrh revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorý bol prvýkrát prezentovaný na zasadnutí Rady pre vzdelanie, mládež, kultúru a šport (EYCS) 31. mája 2016. Počas SK PRES prebiehalo detailné preskúmavanie celého textu na úrovni pracovných skupín a rezort k tejto téme zorganizoval v septembri v Bratislave aj Medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie.

Na zasadnutí Rady ministrov pre kultúru a audiovíziu, ktorej 22. novembra 2016 predsedal minister kultúry Marek Maďarič, bola prezentovaná tzv. správa o pokroku, v ktorej boli identifikované kľúčové problematické oblasti návrhu revidovanej smernice. K tejto správe sa uskutočnila aj politická diskusia. SK PRES spoločne s maltským predsedníctvom (MT PRES) v decembri predložilo členským štátom kompromisný text, ktorý bude základom pre ďalšie rokovania počas MT PRES.

Prioritou SK PRES bola aj reforma autorského práva, ktorá spadá do kompetencie Rady pre konkurencieschopnosť (COMPET). Súčasťou reformy je návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich obsah na jednotnom trhu a tzv. 2. balík legislatívnych návrhov, medzi ktorými je aj návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve v jednotnom digitálnom trhu.

K problematike reformy autorského práva usporiadalo ministerstvo kultúry spoločne s Úradom priemyselného vlastníctva Medzinárodnú odbornú konferenciu Formujeme budúcnosť duševného vlastníctva, ktorá sa uskutočnila v novembri v Bratislave.

Pod vedením SK PRES na úrovni pracovnej skupiny Rady pre autorské právo prebiehalo preskúmaniehodnotenia vplyvov, všeobecná výmena názorov a preskúmavanie návrhov po jednotlivých článkoch.SK PRES sa podarilo začať diskusie na úrovni pracovných skupín a dokonca vytvoriť dva kompromisné návrhy k implementácii tzv. Marakéšskej zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania do právneho rámca EÚ, pričom MT PRES má tak pripravenú pôdu na blízke dosiahnutie konsenzu medzi ČŠ EÚ a čo najrýchlejší postup, ak nie aj uzavretie, týchto dokumentov na úrovni EÚ.

Prioritou SK PRES v oblasti kultúry bol návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu z 30. augusta 2016 o Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018), ktorý sa zameriava na zlepšenie informovanosti o kultúrnom dedičstve, podporuje možnosti spoločných osláv významných udalostí, pričom zdôrazňuje úlohu EÚ pri podpore spoločných riešení. Na novembrovom rokovaní Rady bola schválená pozícia Rady pre ďalšie rokovania s Európskym parlamentom (EP). Prvý trialóg k tejto téme sa uskutočnil 6. decembra 2016, diskusia o problematických bodoch bola posunutá na budúci trialóg (počas MT PRES). Rada v oblasti kultúry podporila návrh rozhodnutia EP o rozšírení projektu Európskych hlavných miest kultúry na roky 2020 až 2033 o Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Pri príležitosti SK PRES sa v zahraničí uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí, ktoré prispeli k pozitívnemu vnímaniu slovenského predsedníctva v členských štátoch EÚ. Medzi ne patrí aj výstava Poklady gotiky zo Slovenska v Ríme, Dni slovenského súčasného tanca a divadla SLOV:motion v Bruseli a v neposlednom rade aj slávnostný koncert Slovenskej filharmónie so Slovenským filharmonickým zborom v Bruseli.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Slovensko
Pozitívne vzorky 391,038 Úmrtí 12,441 Uzdravení 377,280 Infikovaných 1,317 Last updated: 15. júna 2021 - 09:10 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -