Minister Drucker v Bruseli hodnotil slovenské predsedníctvo

0
Tomáš Drucker (Autor: TASR)

„Ministerstvo zdravotníctva SR zorganizovalo v oblasti zdravia celkovo tri predsednícke konferencie, Neformálnu radu ministrov zdravotníctva a viacero odborným predsedníckych podujatí,“ zosumarizoval minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

V septembri bola v Bratislave konferencia zameraná na chronické neprenosné ochorenia a zdravý životný štýl s cieľom podporiť spoločnú stratégiu pre prevenciu týchto chorôb, ktorých výskyt sa významne zvyšuje po celom svete. Súčasťou bola aj diskusia o skvalitňovaní potravinárskych výrobkov, predovšetkým so zameraním na nasýtené tuky, trans-mastné kyseliny, cukry a soli.

Slovensko nadviazalo na diskusiu holandského predsedníctva spojenú s dostupnosťou inovatívnych a cenovo prístupných liekov pre pacientov zorganizovaním konferencie na tému nedostatku liekov. Zamerala sa na nedostatok liekov kvôli paralelnému obchodu, výpadkom vo výrobe a vysokým cenám inovatívnych liekov. Diskutovalo sa aj o tom či by mal by mal byť liek považovaný za tovar. „Nedostupnosť liekov treba vnímať vo viacerých rovinách, aj čo sa týka dostupnosti inovatívnych liekov. Situácia s chýbajúcimi liekmi sa tiež môže zlepšiť vytvorením spoločnej informačnej databázy chýbajúcich liekov,“ uviedol šéf slovenského rezortu zdravotníctva T. Drucker. Ministri sa zhodli, že zásobovanie liekov je pre každý členský štát kľúčové.

V nadväznosti na luxemburské predsedníctvo Slovensko zorganizovalo aj konferenciu zameranú na Azheimerovu chorobu, ktorá poskytla dobrú príležitosť zjednotiť ľudí z rôznych odborných oblastí pre riešenie kľúčových vedeckých, zdravotných a sociálnych aspektov tohto ochorenia. V Bratislave sa v októbri uskutočnilo aj stretnutie Národných drogových koordinátorov na tému “Integrovaný prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti užívateľov drog“.

Počas neformálneho zasadnutia ministrov zdravotníctva, ktoré sa konalo v Bratislave v októbri, politickí predstavitelia podporili návrh predsedníctva na vytvorenie rámca pre politiky EÚ pre tuberkulózu, HIV/AIDS a hepatitídu B a C, ktorý by preskúmal príležitosti pre politický dialóg a cezhraničnú spoluprácu. Ministri tiež podporili dôležitosť riešenia problému nedostatku liečiv, najmä podporou dobrovoľnej spolupráce v oblasti výmeny informácií, alebo spoločnými rokovaniami o cenách liekov. „Spoločne sme hľadali také riešenia v rámci pravidiel voľného pohybu tovarov v EÚ, ktoré by odstránili výpadky v zásobovaní vakcínami v niektorých členských štátoch,“ povedal minister zdravotníctva T. Drucker. Ministri diskutovali aj o problematike očkovania, ktoré je považované za jeden z najúčinnejších preventívnych prostriedkov, ktorý zabraňuje šíreniu prenosných chorôb na celom svete. Rovnako sa ministri zaoberali aj problematikou posilnenia najlepších a osvedčených postupov v rámci skvalitňovania potravín.

Po Slovensku preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie Malta.

- Reklama -