Prezident Kiska: Vyššia autorita

0
Prezident SR Andrej Kiska (Autor: SITA)

Nie som rád, že na Ústavnom súde stále chýbajú sudcovia. Patria tam sudcovia, ktorých budeme považovať za najlepších z najlepších na Slovensku. Požiadal som parlament, aby mi takých navolil, dodnes však nemám žiadnu oficiálnu odpoveď.

Mám veľký záujem na vyriešení tohto problému, aj preto som sa rozhodol, že ak parlament v krátkom čase nenavolí nových kandidátov na sudcov Ústavného súdu, oslovím Benátsku komisiu, mimoriadne rešpektovaný orgán Rady Európy. Od odpovedí Benátskej komisie na konkrétne otázky budem očakávať, že by nám na Slovensku mohla odporučiť, ako sa dostať zo situácie, v ktorej sme sa ocitli.

Mám záujem na tom, aby sme do budúcnosti odstránili právne aj politické pochybnosti a rozpory, do ktorých nás uvrhli niektoré rozhodnutia Ústavného súdu. 
Mám záujem na tom a želám si, aby nikto na Slovensku nemal pokušenie považovať riešenie, ktoré musíme nájsť, za nejaký boj o osobnú, mocenskú alebo politickú prestíž, že kto ustúpi viac a kto menej. 

Želám si a mám záujem na tom, aby sme sa dostali z patovej situácie.

Prečítajte si celé moje dnešné vyhlásenie – http://bit.ly/2fa5lUB

- Reklama -