Ministerstvo obrany: Odborníci z EÚ a NATO diskutovali o boji proti hybridným hrozbám

0
Ministerstvo obrany SR (Autor: mod.gov.sk)

Panelová diskusia v réžii Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Stálej delegácie SR pri NATO obsahovala tri hlavné témy pod názvami Zdieľanie informácií a situačného povedomia, Strategická komunikácia a adekvátna reakcia a Zvyšovanie odolnosti partnerov EÚ a NATO. V prvom paneli vznikla všeobecná zhoda pri potrebe efektívneho zdieľania informácií a situačného povedomia prostredníctvom vytvorených nástrojov „EU Hybrid Fusion Cell“ a „NATO Fusion Cell“. V zdieľaní informácií medzi EÚ a NATO existujú určité prekážky, ale tie je možné prekonať práve neformálnou diskusiou expertov EÚ a NATO.

Druhý panel sa venoval oblasti strategickej komunikácie a adekvátnej reakcie, v ktorej v posledných mesiacoch EÚ a NATO povýšili vzájomnú spoluprácu na novú úroveň. Odborníci sa zhodli, že v súčasnosti sú najväčšou hrozbou aktivity Ruskej federácie, preto je potrebné určiť spôsoby, ako im zamedziť. V tomto smere bude tiež potrebné posilniť verejnú diplomaciu, nepodľahnúť dezinformačnej vojne a posilňovať povedomie na základe pravdivých informácií. Hovorilo sa aj o vytvorení analytickej siete v rámci EÚ.

Posledná téma bola o zvyšovaní odolnosti partnerov EÚ a NATO voči hybridným útokom najmä na zraniteľných miestach jednotlivých štátov, ako sú korupcia, úpadok spoločnosti, médiá, slabá psychologická odolnosť alebo infiltrácia cudzích spravodajských služieb. V súčasnosti hybridné hrozby patria medzi kľúčové otázky prehlbovania a upevňovania spolupráce medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou.

- Reklama -