Premiér Fico: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pomôže vrátiť sa k Schengenu

0
Robert Fico (Autor: TASR)

Slávnostné otvorenie sa konalo na hraničnom priechode Kapitan Andreevo na bulharskej vonkajšej hranici s Tureckom a jeho súčasťou bola prehliadka vozidiel, vybavenia a jednotiek novej agentúry, ako aj tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnil komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos, bulharský predseda vlády Bojko Borisov, bulharská podpredsedníčka vlády a ministerka vnútra Rumiana Bachvarovova, štátna tajomníčka ministerstva vnútra Slovenskej republiky Denisa Saková, výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Fabrice Leggeri, ministri vnútra krajín EÚ a iní vysokí predstavitelia. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, vytvorená na báze agentúry Frontex, bude pozorne monitorovať vonkajšie hranice EÚ a spolupracovať s členskými štátmi s cieľom urýchlene identifikovať a riešiť akékoľvek potenciálne ohrozenie bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý je na čele rotujúceho predsedníctva Rady, povedal: „Vďaka vytvoreniu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž vzniká na našich vonkajších hraniciach nová realita. Ide o hmatateľný výsledok spoločného záväzku odsúhlaseného v bratislavskej cestovnej mape, ale aj o praktickú ukážku jednoty medzi členskými štátmi. Pomôže nám to vrátiť sa naspäť k Schengenu. Predsedníctvo je odhodlané pomôcť pri ďalšom posilňovaní Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj pri napĺňaní ostatných záväzkov uvedených v bratislavskej cestovnej mape.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedal: „Dnešný deň je míľnikom v histórii riadenia európskych hraníc. Odteraz je vonkajšia hranica EÚ jedného členského štátu vonkajšou hranicou všetkých členských štátov, a to z právneho aj operačného hľadiska. Za necelý rok sme vytvorili plnohodnotný európsky systém pohraničnej a pobrežnej stráže, čím sme do reality premietli zásady spoločnej zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi a Úniou. A to je presne taká európska reakcia na bezpečnostné a migračné výzvy 21. storočia, akú potrebujeme.“

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Fabrice Leggeri k tomu dodal: „Toto je historická chvíľa a ja som veľmi hrdý na to, že z agentúry Frontex sa stala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Nová agentúra je silnejšia a lepšie vybavená na riešenie migračných a bezpečnostných výziev na vonkajších hraniciach Európy. Jej mandát má širší rozsah pôsobnosti a nové právomoci, ktoré jej umožnia účinne konať. Agentúra bude vykonávať záťažové testy na vonkajších hraniciach na identifikáciu zraniteľných miest pred tým, než vypukne kríza. Teraz bude takisto schopná poskytovať operačnú podporu susedným tretím krajinám, ktoré požiadajú o pomoc na svojich hraniciach, a vymieňať si spravodajské informácie o cezhraničnej trestnej činnosti s vnútroštátnymi orgánmi a európskymi agentúrami a podporiť tak vyšetrovanie trestných činov. Prostredníctvom svojej novej funkcie pobrežnej stráže bude zohrávať kľúčovú úlohu aj pri ochrane námorných hraníc Európy.“

V rámci nového mandátu sa výrazne rozširuje úloha a činnosti agentúry. Počet stálych zamestnancov agentúry sa viac ako zdvojnásobí a agentúra si bude môcť sama nakupovať vlastné vybavenie a pohotovo ho nasadzovať v pohraničných operáciách. Agentúra bude mať k dispozícii rezervu rýchleho nasadenia v počte najmenej 1 500 príslušníkov pohraničnej stráže a rezervu technického vybavenia, čo znamená, že pri svojich operáciách už nebude mať problémy s nedostatkom zamestnancov alebo vybavenia. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude odteraz zabezpečovať dodržiavanie noriem Únie v oblasti riadenia hraníc prostredníctvom pravidelnej analýzy rizík a povinného posudzovania zraniteľnosti.

Európska pohraničná a pobrežná stráž bude plniť funkciu chýbajúceho článku pri posilňovaní vonkajších hraníc Európy, aby ľudia mohli naďalej slobodne žiť a voľne sa pohybovať v rámci Európskej únie. Pomôže tak pri plnení záväzku Európy obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru a zrušiť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach do konca tohto roka, ako sa uvádza v oznámení Komisie Späť k Schengenu – plán zo 4. marca.

V nasledujúcich mesiacoch začne nová agentúra plne fungovať:

  • 6. OKTÓBRA 2016: nová agentúra bola z právneho hľadiska prevádzkyschopná.
  • 7. DECEMBRA 2016: rezerva rýchleho nasadenia a rezerva vybavenia pre rýchly zásah budú schopné nasadenia.
  • DO DECEMBRA 2016: pribudne 50 nových zamestnancov agentúry.
  • 7. JANUÁRA 2017: rezervy na účely návratu budú schopné nasadenia.
  • JANUÁR – MAREC 2017: prvé posúdenia zraniteľnosti.

Súvislosti

Vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra 2015, je súčasťou opatrení stanovených v rámci európskej migračnej agendy s cieľom posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ. Schengenský priestor bez vnútorných hraníc je udržateľný len vtedy, ak sú účinne zabezpečené a chránené vonkajšie hranice.

Európska komisia 15. decembra 2015 predložila legislatívny návrh na vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by sa opierala o existujúce štruktúry agentúry Frontex a ktorá by dokázala reagovať na nové výzvy a politickú realitu, ktorým EÚ čelí v oblasti migrácie, ako aj vnútornej bezpečnosti. Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž schválil Európsky parlament a Rada v rekordne krátkom čase deviatich mesiacov.

Európska pohraničná a pobrežná stráž pomôže účinnejšie zvládať migráciu, zlepšiť vnútornú bezpečnosť Európskej únie a zabezpečiť uplatňovanie zásady voľného pohybu osôb. Vytvorením európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa zabezpečí silné riadenie vonkajších hraníc EÚ, ktoré bude spoločnou zodpovednosťou Únie a jej členských štátov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu