SNS: Okrem zrušenia daňových licencií navrhujeme úpravu paušálnych náhrad

0
Slovenská národná strana (Autor: SNS)

V prípade úpravy paušálnych náhrad ide o iniciatívu, ktorú od začiatku preferoval predseda SNS Andrej Danko. Kým doteraz boli paušálne výdavky vo výške 40 percent, po novom si budú môcť živnostníci uplatniť výdavky až 60 percent. Meniť by sa mal aj nominálny strop. Kým doteraz bola suma paušálnych výdavkov vo výške maximálne 5040 eur ročne, po novom by to malo byť až 20-tisíc eur ročne.

Pokiaľ ide o daňové licencie, navrhovanou úpravou by sa mali zrušiť od 1. januára 2018. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, by sa daňová licencia posledný raz uplatnila za zdaňovacie obdobie 2017. Ak zdaňovacím obdobím daňovníka je hospodársky rok, daňová licencia by sa posledný raz uplatnila v zdaňovacom období končiacom v priebehu kalendárneho roka 2018.

SNS má v pláne ďalej podporovať zlepšovanie podnikateľského prostredia a zaviesť do praxe aj ďalšie výhody pre podnikateľov. Išlo by napríklad o ďalšiu možnosť odpočítateľných položiek v prípade podpory športu či kultúry. Tieto nové pravidlá by podľa poslancov Slovenskej národnej strany mohli byť inšpiráciou pre živnostníkov a tiež motiváciou podnikať na Slovensku.

Návrh na úpravu zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podala za SNS skupina poslancov – Andrej Danko, Eva Antošová, Tibor Bernaťák, Radovan Baláž, Tibor Jančula a Peter Pamula.

- Reklama -