Ministerka Matečná: Ministerstvo schválilo príspevok na rekonštrukciu parku vo Svätom Antone

0
Gabriela Matečná (Autor: SITA)

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Sv. Huberta sa v areáli Múzea vo Svätom Antone konali už 26-ty krát. Slnečné počasie prilákalo do Svätého Antona približne 9tisíc návštevníkov, ktorí si počas dvoch víkendových dní mohli pozrieť bohatý program. Tento ročník navštívilo približne o tisíc návštevníkov viac ako ostatný rok. „Chcem oceniť toto nádherné miesto, Múzeum vo Svätom Antone s kaštieľom z 18. storočia,“ uviedla vo svojom príhovore ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. „Keďže našu históriu si musíme chrániť, ministerstvo pôdohospodárstva schválilo špeciálny príspevok vo výške 50 tisíc eur na rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov v parku.“

V sobotu na nádvorí sa odovzdávali rezortné vyznamenania zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva na úseku poľovníctva, zaujímavý bol program Vtáky a hudba pripravený Klubom trubačov SR a Slovenským klubom sokoliarov pri SPK, dámy si pozreli módnu prehliadku poľovníckych trofejí, do života boli uvedené publikácie „Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone“ a Zborník Múzea vo Svätom Antone č. XXII/2016. Prvý deň slávností sa niesol v súťaživejšom duchu – spoznali sme majiteľa Naj brady, Poľovníckeho klobúka, Poľovníckeho noža i Poľovníckeho šperku. V sýpke pri kaštieli boli vystavené Unikátne trofeje Spiša, tiež Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. Sobotný program zakončili Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov a ostatnej zveri. Nedeľný program slávností vyvrcholil svätohubertovskou omšou so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi, ktorá je veľkou velebou prírody.

Múzeum vo Svätom Antone ročne navštívi približne 45 tisíc návštevníkov, pričom v ostatných rokoch má návštevnosť stúpajúcu tendenciu. Múzeum je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Múzeum cieľavedome a systematicky zhromažďuje zbierkové predmety, odborne spracováva umelecko-historický a poľovnícky zbierkový fond múzea, zbierkové predmety sprístupňuje verejnosti formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav.

- Reklama -