Minister Peter Plavčan informoval prezidenta Andreja Kisku o aktuálnom stave plnenia úloh v rezorte školstva

0
Peter Plavčan (Autor: SITA)

„Pán prezident sa taktiež zaujímal o postupe prác na príprave Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na nasledujúcich 10 rokov, ktorý chceme predložiť ešte v tomto roku,“ uviedol minister Plavčan. Takisto zdôraznil, že po septembrovom zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve sa bude usilovať o zabezpečenie ďalšieho nárastu miezd v školstve ešte v roku 2017.

Prezident Kiska považuje školstvo za jednu z hlavných priorít pre ďalší rozvoj Slovenska, preto sa o túto oblasť intenzívne zaujíma. “Ako prezident budem pokračovať vo svojej aktivite za lepšie školstvo a nenechám zaspať sľub vlády, že školstvo bude skutočnou prioritou,” uviedol Kiska. Takisto zdôraznil, že školstvo musí byť prioritou pre súčasnú vládu a treba vrátiť rešpekt a úctu ku vzdelaniu aj k učiteľskému povolaniu.

- Reklama -