Ravasz (Most-Híd): Rómske komunity žiadajú najmä o dotácie na zlepšenie ciest

0
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková (Autor: MV SR)

Druhý najväčší záujem bol o podporu budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivej situácie.

Ministerstvo vnútra SR eviduje 159 žiadostí o dotáciu na projekty, ktorých cieľom je zlepšiť mimoriadne nepriaznivú situáciu rómskych komunít. O dotáciu sa počas leta mohli v rámci výzvy uchádzať samosprávy i organizácie tretieho sektora.

“Najväčší záujem v rámci tejto výzvy sa týkal podpory pri budovaní, dokončení a rekonštrukcii miestnych komunikácií v rómskych komunitách, kde žiadatelia doručili 77 žiadostí,” informoval TASR splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, gestor výzvy.

Druhý najväčší záujem bol o podporu budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivej situácie. Vyhlasovateľ výzvy prijal v tomto prípade 34 žiadostí. Ako Ravasz vysvetlil, podporené budú projekty, kde sa do riešenia konkrétneho problému angažujú minimálne piati partneri – obce, prípadne obce, cirkvi i neziskové organizácie.

“Medzi doručenými žiadosťami je to napríklad projekt podpornej siete pre rómske rodiny, pilotné štúdie, kde obce v rámci mikroregiónov pripravujú spoločné opatrenia,” konkretizoval splnomocnenec.

Najmenší záujem bol o podporu výstavby nových obecných nájomných bytov v obciach s rómskym osídlením formou pomoci a svojpomoci. “V tomto prípade evidujeme iba jednu žiadosť,” priznal splnomocnenec.

Medzi žiadateľmi prevažovali obce (106 žiadateľov) a občianske združenia (41 žiadateľov).

Úrad splnomocnenca v súčasnosti kontroluje formálne náležitosti žiadostí a pripravuje podklady pre komisiu, ktorá žiadosti vyhodnotí. Na projekty je v rámci výzvy k dispozícii 615.000 eur, minimálna výška dotácie je 1000 eur.

- Reklama -