Minister Richter vystúpil aj vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť

0
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Autor: sita)

Minister Ján Richter informoval Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci o programových prioritách rezortu práce počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie. „Slovenské predsedníctvo má veľmi veľa priorít, ktoré sa týkajú politiky zamestnanosti, a to vo viacerých oblastiach, nielen znevýhodnených mladých ľudí, dlhodobo evidovaných nezamestnaných, ale reaguje aj na mnohé civilizačné zmeny, ktoré prináša napríklad digitalizácia, robotizácia a nové technológie. Týmto smerom sme zamerali aj naše prvé neformálne stretnutie ministrov práce, ktoré bolo v Bratislave,” povedal. Europoslanci ocenili, že slovenská strana ponúka niektoré veci aj nad rámec legislatívnych návrhov a ku každej téme bude organizovať samostatnú konferenciu za účasti sociálnych partnerov. Od ministra chceli vedieť najmä to, ako prispeje slovenské predsedníctvo k riešeniu vysokej nezamestnanosti mladých a dlhodobo nezamestnaných. „V októbri očakávame správu Európskej komisie, ktorá by mala zhodnotiť uplatňovanie záruk pre mladých a na ňu nadväzujúcu iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tieto programy vnímame pozitívne, keďže sami máme dobré skúsenosti s ich realizáciou, čo sa prejavilo znížením počtu mladých ľudí bez práce. Aj preto podporíme pokračovanie iniciatívy aj po roku 2016,“ dodal.

Minister práce, sociálny vecí a rodiny Ján Richter vystúpil aj vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Hovoril aj o prevencii týrania žien, o zvýšení zamestnanosti žien a o znižovaní ich chudoby. Európskych poslancov zaujímal postoj Slovenska k oblastiam, ktoré v EÚ dlhodobo stagnujú, ako napríklad zastúpenie žien v orgánoch obchodných spoločností. „Dlhé roky táto otázka stojí. Ponúkol som niektoré riešenia, ktoré by túto záležitosť mohli posunúť ďalej. Slovensko sa bude musieť počas svojho predsedníctva vyrovnať s touto otázkou a urobí všetko preto, aby nastal posun aj v oblastiach, ktoré stagnujú,“ ubezpečil poslancov.

Veľký záujem vyvolala téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života

Veľký záujem v obidvoch výboroch vyvolala téma zosúlaďovania pracovného a rodinného života. K nej pripravuje ministerstvo počas predsedníctva odbornú konferenciu. Experti budú okrem iného skúmať možnosti modernizácie existujúcej legislatívy tak, aby zohľadňovala meniace sa spôsoby organizácie práce a nové trendy na trhu práce. „Očakávame, že konferencia vytvorí platformu pre zdielanie znalostí a skúseností medzi EÚ a členskými štátmi, ako aj mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a odborníčkami a sociálnymi partnermi. Som presvedčený, že zhrnutie poznatkov z diskusie bude veľkým prínosom pre Komisiu pri príprave balíka dokumentov v rámci iniciatívy „Nový začiatok riešenia problémov rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pred ktorými stoja pracujúce rodiny“, doplnil Ján Richter.

Diskusie, na ktorých sa minister zúčastnil, sú štandardnou súčasťou predsedníckych povinností členských krajín predsedajúcich v Rade EÚ. „Bol by som rád, keby sme v decembri, keď budeme hodnotiť celé naše účinkovanie, povedali, že nenastal len posun v niektorých otázkach, ale že sme tú-ktorú problematiku aj uzatvorili a po rozhodnutí európskych inštitúcií bude možné naštartovať proces realizácie či už vo forme smerníc alebo iných legislatívnych nástrojov na národnej úrovni,” povedal po vypočutiach, resp. tzv. híringoch Ján Richter.

- Reklama -