Ministerstvo obrany: Záujemcovia o vstup do aktívnych záloh si môžu od dnešného dňa podávať svoje žiadosti

0
Ilustračné foto: slovenskí vojaci (Autor: SITA)

Termín cvičenia pre rok 2017 je naplánovaný od 15. mája do 26. mája. Novela zákona o brannej povinnosti, ktorá umožňuje využitie aktívnych záloh aj v čase bezpečnosti, platí od januára tohto roku.

Pre zaradenie do aktívnych záloh však musia záujemcovia splniť viacero podmienok. Bližšie informácie sú zverejnené aj na https://www.mosr.sk/oznamenie-ministerstva-obrany-sr-o-moznosti-zaradenia-vojakov-v-zalohe-do-aktivnych-zaloh/.

Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakom motivačný príspevok v sume 600 eur, ktorá mu bude vyplatená spätne, v prípade, že absolvoval aspoň 75 percent cvičenia, ďalej pomerná časť hodnostného platu, ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia. Za techniku, ktorá mu bude zverejnená bude niesť hmotnú zodpovednosť.

- Reklama -