Ministerstvo školstva: Dodatok k rámcovému učebnému plánu pre ZŠ posilňuje vyučovanie jazykov národnostných menšín

0
Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR (Autor: SITA)

To sú základné zmeny, ktoré prináša dodatok k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny s platnosťou už od 1. septembra 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Ministerstvo školstva schválilo tento dodatok 25. augusta 2016. V praxi to znamená, že už v novom školskom roku si školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny môžu vybrať z dvoch rámcových učebných plánov – pôvodného (platného od 1. 9. 2015) a inovovaného s dodatkom (platného od 1. 9. 2016).

Uvedený dodatok je zverejnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

- Reklama -