Ministerstvo školstva: Rok čitateľskej gramotnosti bude o pohybe mysle aj tela

0
Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR (Autor: SITA)

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne – bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. Niektoré európske krajiny (Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko) prijali na zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa pridáva tiež. Ministerstvo školstva v rámci Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti pripravilo rozličné taktické iniciatívy. Vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Šport prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Napríklad už v antickom Grécku platilo, že rozvoj duševných schopností, medzi ktoré patrí aj čítanie s porozumením, má byť harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom a naopak.

Jednou z prvých aktivít školského roku 2016/2017 bude samotné odštartovanie Roku čitateľskej gramotnosti, ktorý sa bude niesť pod heslom „Myslenie je pohyb“. Otvorí ho štátny tajomník Peter Krajňák 1. septembra na Podtatranskom polmaratóne v Poprade. Aktívne sa na ňom zúčastní aj členka expertnej skupiny RNDr. Alena Erdziaková, ktorá spolupracovala na tvorbeNárodnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Počas celého školského roka bude rezort školstva na webovom sídle www.nucem.sk postupne zverejňovať praktické informácie pre učiteľov, žiakov i rodičov zamerané na iniciatívy na podporu čítania.

- Reklama -