Ministerstvo školstva: Šikana na školách – ako proti nej bojovať

0
Peter Plavčan (Autor: SITA)

Detská ombudsmanka v tejto súvislosti navrhla zriadenie funkcie školský sociálny pracovník. Viera Tomanová hovorila aj o organizácii kurzov pre deti a mládež v regionálnom školstve, ktoré sú zamerané najmä na elimináciu šikany.

Program Zippyho kamaráti deti v rannom školskom veku naučí, ako riešiť konfliktné a záťažové situácie bez psychickej ujmy.

Dôležitým meradlom úspechu je aj vyškolenie  pedagogických a odborných pracovníkov. Doteraz tréningom prešlo 131 učiteľov, vychovávateľov a psychológov. Program vznikol pred 20 rokmi vo Veľkej Británii, osvojilo si ho viac ako 30 krajín a prináša veľmi dobré výsledky. Na Slovensku sa od roku 2013 do programu zapojilo 73 materských a základných škôl a centier pedagogicko-psychologického poradenstva.

- Reklama -