Dostál (OKS): Polícia nechce stíhať Čisláka

0
Ondrej Dostál, predseda OKS (Autor: Facebook Ondreje Dostála)

Uznesením zo dňa 23. marca 2016 o tom rozhodol vyšetrovateľ Policajného zboru SR mjr. Mgr. Michal Varga. Proti uzneseniu vyšetrovateľa som podal sťažnosť.

Trestné oznámenie sme podali spolu s podpredsedom OKS Ivanom Kuhnom a predsedom Mladých liberálov Jakubom Nedobom dňa 2. februára 2016. Reagovali sme ním na medializované informácie, podľa ktorých V. Čislák v predchádzajúci deň podal trestné oznámenie na zdravotné sestry pre podozrenie, že svojimi verejnými vyjadreniami spáchali trestný čin šírenia poplašnej správy.

Podľa nášho názoru je evidentné, že trestného činu šírenia poplašnej správy sa zdravotné sestry a ich predstaviteľky svojimi verejne prednesenými tvrdeniami nielenže nedopustili, ale ani dopustiť nemohli. Dôvodom podania trestného oznámenia zo strany exministra Čisláka preto ťažko mohlo byť skutočné podozrenie, že zo strany sestier bol spáchaný trestný čin šírenia poplašnej správy. Skôr mohlo ísť o snahu zastrašovať zdravotné sestry a ich predstaviteľky v konflikte s ministerstvom zdravotníctva a vyvíjať na ne tlak prostredníctvom ich vystavenia hrozbe trestného stíhania. A tým sa V. Čislák mohol dopustiť trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 Trestného zákona. Preto sme požiadali Generálnu prokuratúru SR, aby preverila či vtedajší minister zdravotníctva svojím trestným oznámením nenaplnil skutkovú podstatu tohto trestného činu.

Vyšetrovateľ podľa môjho názoru nedostatočne zistil skutkový stav veci, pretože z odôvodnenia jeho uznesenia vyplýva, že vychádzal iba z nášho trestného oznámenia a informácií z médií, ktoré boli jeho prílohou. V odôvodnení svojho rozhodnutia odmietnuť naše trestné oznámenie uviedol: „Nie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní zaoberať sa ničím nepodloženými domniekami a podozreniami vychádzajúcimi z množstva medializovaných a neoverených informácií, o čom svedčí samotný obsah trestného oznámenia.“

V našom trestnom oznámení sme pritom uviedli, v čom podľa nášho názoru mohlo spočívať naplnenie skutkovej podstaty trestného činu krivého obvinenia. Vyšetrovateľ sa však vôbec nezaoberal obsahom trestného oznámenia, ktoré proti zdravotným sestrám a ich predstaviteľkám podal V. Čislák. Skutočnosť, že takéto trestné oznámenie podal pritom nie je žiadnou „medializovanou a neoverenou informáciou“, ale informáciou, ktorú médiám poskytol samotný V. Čislák.

Vyšetrovateľ v odôvodnení uviedol, že „Trestné oznámenie „podozrivého“ nesmerovalo voči konkrétnej osobe, ale voči neurčitému počtu osôb, sestrám, ktoré sa podľa neho dopustili protiprávneho konania v súvislosti s ich vyjadreniami týkajúcimi sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osoba, alebo skupina osôb musí byť individualizovaná tak, aby bolo možné spoľahlivo určiť, o koho presne ide, čo sa však v tomto prípade objektívne nestalo.“  Uvedené tvrdenie svedčí o tom, že sa vyšetrovateľ nezaoberal obsahom trestného oznámenia V. Čisláka a sám vychádzal len z medializovaných informácií a nášho trestného oznámenia a navyše sa evidentne snažil zamiesť vec pod koberec. Dokonca aj z medializovaných informácií totiž vyplýva, že V. Čislák v trestnom oznámení citoval napr. výroky predsedníčky Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Moniky Kaveckej. Ak trestné oznámenie V. Čisláka obsahovalo aj ďalšie medializované výroky, je zjavné, že išlo o výroky konkrétnych osôb, nie o vyjadrenia „neurčitého počtu osôb, sestier“.

Vzhľadom na vyššie uvedené som proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ Mjr. Mgr. Michala Vargu (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I, Odbor kriminálnej polície, Sasinkova 23, 812 13 Bratislava) podal v zákonom stanovenej lehote sťažnosť.

Ondrej Dostál
predseda OKS

- Reklama -