Potičný (SDKÚ-DS): Čo sa musí v zdravotníctve udiať ešte tento rok?

0
Logo strany SDKÚ-DS (Autor: SDKÚ-DS)

Nech už bude vláda akákoľvek, a môžeme s jej zložením súhlasiť alebo nesúhlasiť, je najvyšší čas, aby začala riešiť najakútnejšie problémy. Medzi tie, bez akejkoľvek debaty, patrí zdravotníctvo.Prvé dva roky sú pre každú vládu kľúčové. Čo sa jej nepodarí zrealizovať v prvej polovici vládnutia, to len s veľkými ťažkosťami presadí v posledných dvoch rokoch.

Dajme v tejto chvíli emócie bokom, pretože ešte tento rok musí nová vláda v zdravotníctve prijať zásadné rozhodnutia v zdravotníctve. Tieto považujem za kľúčové a dajú sa zrealizovať do decembra:

Novelizovať poplatkový zákon a implementovať ochranné prvky na recepty

– Je nevyhnutné odstrániť poplatkovú bariéru v ambulanciách a zaviesť jasné pravidlá, aby lekári, ale aj pacienti vedeli za čo sa môžu vyberať poplatky a za čo nie.

Zároveň je nevyhnutné zaviesť ochranné mechanizmy, aby sa pre poplatky nestala zdravotná starostlivosť nedostupnou najmä pre sociálne znevýhodnené skupiny obyteľstva. Jednoduchým administratívnym krokom z úrovne vlády je potrebné zaviesť ochranné prvky na recepty, ktoré sťažia ich falšovanie a nezákonné výbery najmä drahých a živostne dôležitých liekov.

Zreálniť platby poskytovateľom za poskytnutnú zdravotnú starostlivosť

– Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní nie je samo o sebe riešením pre slovenské zdravotníctvo. Efekt bude mať len vo chvíli, keď poisťovne budú poskytovateľom preplácať ekonomicky primerané náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ak totiž konkrétny výkon stojí 1 000 eur, no poisťovňa preplatí len 70 percent, 300 eur (a prípadný zisk) si musí poskytovateľ „zohnať“ inými spôsobmi. Napríklad u spomínanými poplatkami. V opačnom prípade sa dostane do straty (to je prípad najmä štátnych nemocníc).

Upraviť minimálnu sieť

– Prax ukázala, že minimálna sieť, ktorú určuje vláda, je dnes nepostačujúca. Ak chce nová vláda skrátiť čakacie doby u špecialistov a sprístupniť zdravotnú starostlivosť ľuďom, musí minimálnu sieť rozšíriť. Zároveň je nevyhnutné, aby poisťovne zvýšili limity pre špecialistov. Tým sa vyhneme situácii, že v polovici mesiaca majú mnohí z nich vyčerpané limity a prestávajú ordinovať (keďže im ich výkony už poisťovne neuhradia).

Zaviesť prísne rozpočtové pravidlá pre nemocnice

– Dlh nemocníc je dnes na úrovni 500 miliónov eur. Vznikol za 4 roky jednak pre plytvanie, ale najmä pre už spomínané neuhádzanie ekonomicky primeraných nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany poisťovní. Aby sa zabránilo ďalšiemu zadlžovaniu, v nemocniciach, musí nová vláda (okrem uhrádzania ekonomicky primaraných nákladov) zaviesť jasné a prísne rozpočtové pravidlá a správne rady zdravotníckych zariadení obsadiť kvalifikovanými odborníkmi.

Garantovať platy zdravotníkov

– Zákon o platoch zdravotníkov je zrelý na novelizáciu. Minimálne mzdové nároky sestier, pôrodných asistentiek a zdravotníkov musia odzrkadlovať aj dĺžku ich praxe. Zároveň musí ministerstvo zdravotnícva v rozpočte, aj výhľadovo, garantovať finančné prostriedky pre navýšené platy zdravotníkov.

Účinnosť všetkých týchto krokov však bude len čiastočná, pokiaľ sa novému vedeniu ministerstva nepodarí v plnej mieste spustiť projekt eHealth a DRG. To sú kľúčové projekty, ktoré budú mať výrazný vplyv nielen na hodnotenie práce rezortu, ale najmä na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, jeho efektívnosť, kvalitu a dostupnosť.

- Reklama -