Glváč otvoril multimediálnu časť Vojenského historického múzea

0
Martin Glváč (Autor: SITA)

„Vojenský historický ústav je jeden zo štyroch subjektov, ktorý v rámci rezortu obrany môže čerpať eurofondy. Aj táto expozícia je dôkazom, že takéto finančné prostriedky sa dajú získať a naozaj priblížiť ľuďom vojenskú históriu vojenskú techniku.,“povedal minister obrany SR Martin Glváč. Celkové náklady na vybudovanie projektu vo výške takmer 3 milióny eur išli z operačného programu Európskej únie „Výskum a vývoj“.
 
„Práve sme predstavili ďalší výstup nášho projektu, ktorý je venovaný multimediálnej časti. Predstavujeme tu hraný 3D film, ktorý je o vojenskej histórii, vybudovali sme dotykové panely pre návštevníkov v slovensko-anglickej mutácii, z ktorej sa dozvedia všetko o zbierkových predmetoch múzea. Návštevníci majú možnosť si požičať audiostanice a vypočuť si buď po slovensky, alebo anglicky históriu jednotlivých predmetov, ktoré tu máme umiestnené,“uviedol riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič. Súčasťou projektu je aj e-badateľňa, virtuálna badateľňa a aj úložisko dát. V rámci programu mal dnes premiéru dokumentárny film „Oceľové ticho“, ktorý je venovaný 20. storočiu a vojenským dejinám Slovenska.


 
Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea v Piešťanoch sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. V roku 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách. Múzejné oddelenie Piešťany registruje v zbierkovom fonde 8 914 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

 

- Reklama -