SaS: Na Generálnej prokuratúre sme podali trestné oznámenie pre detský domov PETO

0
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) (Autor: SaS)

„Z dostupných informácií vyplýva, že detský domov PETO, ktorý je neziskovou organizáciou, bol vybudovaný ako prístavba k rodinnému domu v Petržalke. Tento domov získal od štátu za materiálové vybavenie čiastku cca 15.000 eur, z ktorých zaplatil predražené zariadenie. Ďalej získal za druhý polrok 2015 dotáciu vo výške 58.500 eur, a to na každé dieťa umiestnené v tomto domove. Ročne to teda vychádza približne 11. 940 eur na jedno dieťa,“ uvádzajú predstaviteľky SaS.

Podľa informácií, ktoré potvrdilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je v súčasnosti v uvedenom detskom domove 6 bábätiek do jedného roka a 5 detí vo veku od 4 do 8 rokov, spolu teda 11 detí. Podľa nariadenia súdu by mala nezisková organizácia dostávať dotáciu maximálne pre 10 detí. „Sú teda pochybnosti o tom, či mal detský domov v skutočnosti nárok na získanie dotácie v uvedenej výške a či vôbec spĺňal podmienky pre jej získanie,“ dodávajú liberálky.

Pokiaľ ide o deti, ktoré sú v detskom domove PETO umiestnené, väčšina z nich by mala byť umiestnená v profesionálnych rodinách a nie v detských domovoch, pretože štát sa usiluje o to, aby každé bábätko dostalo k dispozícii svoju profesionálnu matku.

„Tým, že sú deti do šiestich rokov umiestnené v detskom domove, dochádza k porušeniu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Zriaďovatelia detských domovov sú od 1. januára 2012 povinní zabezpečiť, aby bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny. Výnimkou môžu byť iba deti vo vážnom zdravotnom stave, prípadne deti, ktoré sú súčasťou väčšej súrodeneckej skupiny. V danom prípade je to však absolútne nepravdepodobné,“ píšu.

Tvrdíme, že o aktivitách v detskom domove PETO je podrobne informovaná aj komisárka pre deti Viera Tomanová, matka Petronely Tomanovej, ktorá detský domov pravidelne navštevuje, a o konaní v rozpore so zákonom musí mať vedomosť. „Nie je známe, že by sa takým porušovaním práv vôbec zaoberala,“ dodávajú Nicholsonová s Blahovou. Zároveň pripúšťajú, že aj ďalšie podmienky akreditácie nemuseli byť už od začiatku splnené, keďže povolenie vyžaduje napríklad dokladovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov.

„Z uvedených informácií vyplýva podozrenie, že detský domov PETO v zmysle svojich kompetencií nekonal tak, aby zastupoval a chránil najlepší záujem dieťaťa, k čomu sa pri začatí svojej činnosti a pri akreditačnom konaní zaviazal. Ak sa tieto pochybenia potvrdia,  páchateľovi hrozí trest odňatia slobody,“  dodáva tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

„Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame preveriť, či konaním spojeným s prevádzkovaním detského domova PETO nebola naplnená skutková podstata trestného činu subvenčného podvodu a skutkové podstaty iných trestných činov,“ uzatvárajú liberáli.

- Reklama -