KSS: Ako zvýšiť platy v školstve?

0
KSS (Autor: KSS)

Najväčším problémom  je  nedostatočné platové ohodnotenie učiteľov, čo znižuje ich kľúčový prínos do vzdelávacieho procesu, pretože mnohí z nich sú nútení  privyrábať si druhým zamestnaním na úkor zvyšovania si kvalifikácie a prípravy na vyučovanie.  Nemožnosť  zabezpečiť  bývanie a prijateľnú životnú úroveň pre svoju rodinu mnohých talentovaných  záujemcov odrádza od povolania pedagóga. Je prejavom nepochopenia civilizačného pokroku, ak doterajším vládnucim stranám nedošlo, že nejde o obyčajné zamestnanie, ale o poslanie súvisiace so vzdelanostnou a kultúrnou úrovňou  spoločnosti, ktorá by mala byť prioritou našich  národných záujmov.

Existencia rozporu medzi spoločenskou dôležitosťou učiteľa a jeho hlbokým sociálnym nedocenením je zlým vysvedčením nielen vlády, ale celého súčasného systému.

Rezort školstva takmer celý patrí prirodzene do štátneho sektoru  a je financovaný z verejných zdrojov. Avšak verejných zdrojov je nedostatok. Prečo ? Pretože po privatizácii sa naše hospodárstvo  dostalo do rúk zahraničných spoločností, ktoré si mnohomiliardové zisky v eurách odvážajú do cudziny. Slovenská republika nemá vlastnú výrobu, vlastný export ani vlastné zisky, ktorými by v dostatočnej miere napĺňala štátnu pokladnicu, z ktorej sa vyplácajú aj učiteľské platy. A dane, od platenia ktorých sú nadnárodné spoločnosti na dlhé roky oslobodené, nepokrývajú sociálne potreby štátu.

Privatizačný model ekonomiky  neuspel nikde na svete, ani na Slovensku, lebo plodí nezamestnanosť, chudobných zamestnaných, exekúcie, bezdomovstvo, korupciu, ľudské nešťastie. Napriek tomu Smer SD ani ostatné parlamentné strany tento neúspešný ekonomický systém nemajú v úmysle zmeniť,  iba ho kozmeticky upravujú. Komunistická strana Slovenska je za zmenu. K požadovaniu plurality hospodárskeho modelu vedie komunistov záujem vytvárať  lepšie podmienky nie pre maximálne zisky nadnárodných spoločností, ale pre život  ľudí. Vrátane učiteľov. Ako to robia  v škandinávskych krajinách, kde majú zmiešané hospodárstvo a vysoké štátne príjmy, ktoré sa prerozdeľujú. V Dánsku je  maximálny príspevok v nezamestnanosti  2000 eur (toľko čo v Katalánsku berú učitelia).  Vo Švédsku pokladnička v obchodnom reťazci  zarobí  2 200 eur, profesor 2 500 eur.

My na Slovensku sme občanmi Európskej únie druhej kategórie. Mzdy a platy u nás tvoria iba zlomky z ohodnotenia tej istej práce v západnej Európe. Zlomkové máme aj dôchodky. Príčinou je, že sme ekonomicky okupovanou krajinou a nemáme vlastné hospodárstvo, ktoré by nás živilo na potrebnej úrovni.  A práve túto brzdu rozvoja našej krajiny chce naša strana odbrzdiť.

KSS požaduje, aby aj náš  štát podnikal a  exportom špičkových tovarov – vyrobených v novozaložených slovenských podnikoch – zarábal na rozvoj Slovenska a na životnú úroveň svojich obyvateľov. Peňazí na dobré investovanie je vo svete dosť (napríklad v Číne). Mohli by sa vyrábať napríklad potraviny, lieky (generika), obojživelné záchranné vozidlá, nábytok  atď. Využili by sme tradíciu v biotechnológiách i strojárenstve aj  domáce suroviny, akými sú drevo a minerálne pramene.  Zároveň by sa finančný systém doplnil o  štátnu banku a poisťovňu. Aby naši občania a podniky dostávali lacnejšie pôžičky a pri sporení vyššie úroky. Aby naša vláda mohla využívať napr. zisky z povinného ručenia, ktoré platí každý majiteľ motorového vozidla. V súčasnosti majú  úžitok z poistného iba zahraničné poisťovne. Verejný sektor by priniesol podstatne viac práce, viac peňazí štátu i jednotlivcom.

Potrebné financovanie školstva nezabezpečia ani eurofondy ani zahraničné súkromné podniky ani nepodložené sľuby vlády. Zabezpečí ho iba model zmiešaného hospodárstva, v ktorom bude súkromný sektor vyvážený verejným a materiálne zabezpečí únosnú životnú úroveň našich ľudí. Preto KSS vyzýva učiteľov a ostatných školských pracovníkov ku spoločnému postupu na spôsob sme s Vami, buďte s nami.

Ďalšie informácie nájdete na [LINK=http://www.informacnarevolucia.sk]www.informacnarevolucia.sk

- Reklama -