SKOK!: Používanie certifikovaných páleníc zvýši bezpečnosť a kvalitu doma páleného alkoholu

0
Predseda strany SKOK! Juraj Miškov (Autor: SITA)

„Naša novela zákona vychádza z toho, že majiteľ ovocia si môže zakúpiť certifikovanú aparatúru na destilovanie alkoholu, ktorú si nechá zaregistrovať. Tzv. pálenie alkoholu z vlastného ovocia pre vlastnú potrebu je na Slovensku dlhodobou tradíciou a nič na tom nemenia ani hroziace prísne postihy v prípade, že sa to vykonáva nelegálne. SKOK! presadzuje, aby štát umožnil ľuďom robiť len to, čo robia aj do teraz, akurát v súlade so zákonom,“ analyzuje poslanec NR SR za SKOK! Daniel Krajcer.

Na Slovensku je síce postačujúci počet legálnych páleníc, približne 190, no zmyslom návrhu na vydanie zákona z dielne SKOK!u, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, je práve fakt, že množstvo ľudí nechce platiť daň z alkoholu vypáleného pre vlastnú spotrebu. Namiesto verejnej pálenice, si preto radšej pália alkohol podomácky vyrobenými zariadeniami, ktoré nemusia spĺňať zdravotné normy. A robiť to budú aj naďalej.

„Preto je ústretovým krokom, ak štát umožní ľuďom svoje ovocie takto spracovať, pri určitých obmedzeniach, bez nároku na daňovú povinnosť. Takíto bežní konzumenti v malom – teda takí, ktorí nezamýšľajú túto svoju produkciu odplatne šíriť ďalej na trhu a profitovať z toho – by nemali mať pocit, že môžu byť za to postihovaní,“ vysvetľuje poslanec NR SR za SKOK! Daniel Krajcer.

SKOK! v návrhu zákona  definuje súkromné pálenie destilátu na vlastné potreby maximálne do 50 litrov destilátu ročne s maximálne 86 objemových percent etylalkoholu. Rovnako je stanovená oznamovacia povinnosť majiteľa zariadenia na výrobu destilátu, a to v lehote max. 15 dní odo dňa, kedy k zadováženiu takéhoto zariadenia došlo, riadne ju zaevidovať na Okresnom úrade, pričom o vykonanej evidencii dostane súkromný výrobca destilátu potvrdenie, ktorým sa v prípade kontroly môže preukázať. Takto vyrobený destilát sa zakazuje predávať alebo akokoľvek inak komerčne zhodnocovať a šíriť na trhu. Zákon totiž obsahuje aj sankčný mechanizmus. Ministerstvo pôdohospodárstva je oprávnené uložiť súkromnému výrobcovi destilátu pokutu až do výšky 2 000 eur v prípade, že sa zistí porušenie tohto zákona.

Nie je pravdou, že „výroba alkoholu sa vymkne spod množstevnej a kvalitatívnej kontroly, ako tvrdí Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Naopak, autorizované pálenice zvyšujú bezpečnosť pálenia alkoholu pre vlastnú spotrebu, v porovnaní s doma vyrobenými zariadeniami, ktoré ľudia používajú do teraz,“ vysvetľuje Krajcer. 

„Nie je pravdou ani to, že legalizácia domáceho pálenia alkoholu by ohrozovala obchodné záujmy verejných páleníc, pretože ľudia, ktorí si pálili alkohol podomácky, to budú robiť aj naďalej, ale legálne. Nijako neobmedzujeme ani tých ľudí, ktorí na pálenie alkoholu využívajú verejné pálenice,“ konštatuje predseda strany SKOK! a poslanec NR SR Juraj Miškov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu