Prezident vymenoval nových sudcov: Stojí pred vami výzva

0
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky (Autor: ReproFoto: facebook)

Andrej Kiska v príhovore sudcom zaželal, aby sa stali skutočnými a prirodzenými autoritami, u ktorých nezávislosť a nestrannosť nebude len frázou.

„Často hovorím, že dôležitou súčasťou úsilia o lepšie fungujúce a dôveryhodnejšie súdnictvo je aj generačná obmena sudcov. Ste prví sudcovia, ktorí prešli novým, prísnejším spôsobom výberu kandidátov. Prekonanie tejto prekážky je však len začiatkom dlhej a náročnej cesty, ktorá vás na súdoch Slovenskej republiky čaká. A ktorá nebude jednoduchá. Stali ste sa sudcami v období, keď — žiaľ — kulminuje nedôvera ľudí na Slovensku k justícii. Táto nedôvera je u mnohých spojená s hlbokým presvedčením, že celý štát nefunguje dobre, pravidlá sa príliš často obchádzajú a ich porušovanie zostáva nepotrestané.

Rozumiem pocitu mnohých vašich starších kolegov — čestných a poctivých sudcov, ktorých táto nedôvera verejnosti trápi, hoci občas sa im zdá prehnaná, vyvolaná médiami či politikmi. Som však presvedčený, že najhoršou odpoveďou na nedôveru verejnosti by bolo akési opätovné uzatváranie sa sudcovského stavu pred kritikou, rezignácia na verejnú diskusiu a snahu o hľadanie lepších riešení.

Silné, sebavedomé, nezávislé a dôveryhodné súdnictvo musí byť schopné zniesť kritiku verejnosti,a musí byť schopné na ňu primerane odpovedať. Preto je potrebné, aby justícia mala účinné vnútorné očistné mechanizmy na včasné korigovanie chýb.

A — povedzme si úprimne — aj na primerané tresty za tieto chyby. Pre posilňovanie dôvery v právny štát nestačí, ak sú súdne rozhodnutia spravodlivé iba vo väčšine prípadov, ak sa nedokážeme priamo, bez falošnej kolegiality, postaviť k individuálnym zlyhaniam ľudí v talári. Profesionálna solidarita a súdržnosť sudcov by mala byť, ak má mať svoju ozajstnú a zdravú hodnotu, založená na dodržiavaní jasných a zrozumiteľných etických princípov.To je dôvod, prečo očakávam, že pravidlá etiky budú čoskoro aj riadne formalizované. Tak, ako to predpokladá a ukladá Súdnej rade Ústava Slovenskej republiky.

Vážené sudkyne a sudcovia,
želám vám osobne, aj našej krajine, aby ste v každej chvíli vášho pôsobenia mysleli na zmysel, neporušiteľnosť a vážnosť sľubu, ktorý ste zložili. Vašim profesionálnym a celoživotným poslaním je na vysokej odbornej úrovni chrániť spravodlivosť a posilňovať právnu istotu ľudí na Slovensku. Zároveň pred vami stojí výzva stať sa osobnosťami, ktorých morálna a osobná integrita bude vzorom pre všetkých ostatných v otázkach rešpektu k právu, k dodržiavaniu pravidiel, k zmyslu pre férovosť a pokory k veľkej moci, ktorá bude vo vašich rukách.

Osobne budem veľmi rád, keď v týchto výzvach obstojíte.A účinne prispejete k tomu, aby sa o súdnictve v Slovenskej republike začalo hovoriť a písať ako o moci, ktorá nezávisle, nestranne a spravodlivo funguje v prospech hodnôt právneho a demokratického štátu.“

SUDCA/SUDKYŇA

OKRESNÝ SÚD

Lenka Augustínová

Žilina

Ladislav Burda

Trebišov

Robert Droppa

Liptovský Mikuláš

Ján Golian

Bratislava I

Imrich Hlavička

Komárno

Zuzana Hlistová

Bratislava I

Anna Holeščáková

Čadca

Peter Kalata

Bratislava IV

Eva Kráľová

Žilina

Jana Matayová

Bratislava IV

Lívia Mikulášová

Revúca

Zoltán Orlai

Veľký Krtíš

Anna Přikrylová

Malacky

Mária Szabóová

Bratislava II

Renáta Šišková

Nitra

Erik Tomus

Malacky

Boris Vittek

Trenčín

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu