Simon (Most-Híd): Zákon o odpadoch je v rozpore s Ústavou SR

0
Zsolt Simon, bývalý podpredseda strany Most-Híd (Autor: Most-Híd)

Zákon účinný od 1. januára 2016 zavádza viaceré podmienky, ktoré sú v rozpore s voľnou súťažou. Takisto nastavuje legislatívny rámec, ktorý zavádza vznik monopolnej organizácie zodpovednosti výrobcov, čo je podľa Simona v rozpore s čl. 35 ods. 1 Ústavy SR.„Organizácia zodpovednosti výrobcov by nemala podliehať autorizácii zo strany ministerstva, ale len registrácii, čím by sa obmedzila svojvôľa zo strany štátu,“ vyhlásil Zsolt Simon.

Podľa neho súčasné znenie zákona je nevýhodné pre obce a mestá, teda v konečnom dôsledku na ich obyvateľov. „Obce budú nútené podpísať zmluvu s OZV aj napriek tomu, že nebudú mať pokryté všetky skutočné náklady, ktoré vynaložia na zber a triedenie recyklovateľného odpadu,“ povedal o zákone podpredseda Simon. Tento nepomer sa podľa neho v konečnom dôsledku prejaví vo zvýšení miestnych daní. „Obyvatelia tak za recykláciu výrobku zaplatia dvakrát. Raz pri kúpe výrobku, druhýkrát pri zvýšení miestnych daní v roku 2017 kvôli jeho znehodnoteniu,“ dodal Simon.

Strana Most-Híd preto navrhuje, aby OZV nemali podliehať autorizácii, ale po splnení podmienok len registrácii. Podľa Simona ak výrobca má rozšírenú zodpovednosť, tak by mal mať aj povinnosť. „Obce by mali byť zbavené povinností zabezpečiť zber a triedenie recyklovateľného odpadu. OZV by to mali zabezpečiť na svoje náklady,“ navrhol riešenie Simon. Tým by bolo podľa neho zaručené, že obce nebudú musieť doplácať pre OZV a občania platiť vyššie dane.

- Reklama -