KDH: Cestný ťah Via Carpatia môže pomôcť zaostalým regiónom Slovenska

0
KDH (Autor: KDH)

J. Hudacký vyzval k rýchlejšiemu rozvoju dopravnej siete a podporil nový cestný koridor Via Carpatia, ktorý je kvôli nezáujmu vlády SR len vo fáze prípravy.

Napriek snahe Európskej komisie urýchľovať implementáciu existujúcich projektov hlavnej siete dopravných koridorov, zdôraznil predseda Hudacký vo svojom vystúpení potrebu naďalej rozvíjať cestnú infraštruktúru vo východných regiónoch  krajín strednej Európy. Tento problém sa netýka len Slovenska, ale aj Litvy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Kvôli zlej dopravnej infraštruktúre je mobilita občanov i preprava tovarov v dotknutých regiónoch stále výrazne obmedzená. Tento pretrvajúci problém má vážne dopady na hospodársky rozvoj, nové investície a zamestnanosť v daných regiónoch. „Vyzval som zástupcov Európskej komisie, aby prišli s určitou flexibilitou rozvoja existujúcej hlavnej siete. Konkretným príkladom takéhoto prístupu, ktorý som svojim návrhom podporoval, je nový severojužný európsky koridor tzv. Via Carpatia. Tento cestný koridor pomôže spojiť málo rozvinuté regióny siedmich členských krajín od Baltského po Egejské more. Na Slovensku tento koridor prechádza prešovským a košickým regiónom prostredníctvom rýchlostnej cesty R4 a diaľnice D1. Žiaľ, neschopnosťou a nezáujmom súčasnej vlády je dôležitá časť rýchlostnej cesty R4 od hranice s Poľskom až po krajské mesto Prešov, vrátane jeho severného obchvatu, stále len vo fáze prípravy,“ uviedol Ján Hudacký.

- Reklama -