utorok, 29 novembra, 2022
2.4 C
Bratislava
ÚvodPolitikaPolitici voličomMinister Hudák rokoval na Ukrajine o bezpečných dodávkach plynu pre Slovensko

Minister Hudák rokoval na Ukrajine o bezpečných dodávkach plynu pre Slovensko

Rokoval s predsedom vlády Arsenijom Jaceňukom, ministrom ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny Aivarasom Abromavičiusom, ministrom energetiky a uhoľného priemyslu Vladimírom Demčišinom, ministrom infraštruktúry Andrejom Pivovarskym, predsedom Štátnej agentúry energetickej efektívnosti a energetických úspor Sergejom Savčukom.

Hlavnými témami bola spolupráca v oblasti plynárenstva, energetickej efektívnosti, podpora inovatívnych firiem a inovačných klastrov na Ukrajine, obnova činnosti jednotlivých pracovných skupín v rámci medzivládnej komisie i samotnej Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu. Minister hospodárstva s partnermi informoval o projekte Slovak Aid a pozval svojich ukrajinských partnerov na investičný Tatra summit 2015 a na 9. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie. Obe podujatia sa uskutočnia v novembri 2015 v Bratislave.

Počas stretnutia s ministrom ekonomického rozvoja a obchodu A. Abromavičiusom minister hospodárstva SR navrhol vytvorenie v Zakarpatskej oblasti, v Ivanofrankovskej oblasti resp. vo Ľvovskej oblasti priemyselno-inovačné klastre v odvetviach (automotive, robotika, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo), ktoré by fungovali na vedecko-výskumnej spolupráci slovenských a ukrajinských firiem, univerzít, samospráv a výskumno-vývojových organizácií. Minister hospodárstva SR Vazil Hudák podotkol, že SR má potenciál k zintenzívneniu vzájomnej spolupráce, napr. pre rozvoj slovensko-ukrajinských kooperačných väzieb je nevyhnuté zintenzívnenie podpory vývoja a výskumu s priamym prepojením na priemysel a podporu inovatívnych firiem s využitím nových znalostí vo výrobných procesoch. V. Hudák pozval A. Abromavičiusa na investičné fórum Tatra summit, ktoré sa uskutoční 11.-12. Novembra 2015 v Bratislava a bude sa venovať inováciám, strategickej infraštruktúre, investíciám do energetiky a malým a stredne veľkým podnikom.

Počas rokovania so spolupredsedom Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu bolo dohodnuté ešte do konca roka 2015 zorganizovanie zasadnutia vybraných pracovných skupín v rámci spoločnej Medzivládnej komisie. Spolupredsedovia MVK sa venovali i téme intermodálnych prekladísk železničnej dopravy.

Téma reverzných dodávok plynu bola predmetom rokovania s ministrom energetiky a uhoľného priemyslu UA Vladimirom Demčišinom a predsedom Naftogazu Andrejom Kobolevom. Minister hospodárstva informoval, že spoločnosť Eustream v súčasnosti preveruje možnosti ďalšieho navýšenia prepravnej kapacity v rámci prepojenia plynovodu Vojany – Užhorod. To znamená zabezpečenie prepravnej kapacity na úrovni 40 mil. m3 (z toho 27 mil. m3 je poskytovaných na pevnej báze), pričom v ročnom vyjadrení ide o možnosť prepraviť na Ukrajinu cca 15 mld. m3 zemného plynu.

Minister hospodárstva sa zaujímal o pripravenosť ukrajinskej strany k zimnej vykurovacej sezóne a k zabezpečeniu plynulých a bezpečných dodávok zemného plynu do EÚ. Ukrajinská strana uviedla, že v podzemných zásobníkoch plynu sa nachádza 15,6 mld. m3 zemného plynu a Ukrajina je pripravená zabezpečiť plynulú a bezpečnú prepravu zemného plynu pre potreby EÚ. Ukrajinská strana poďakovala a ocenila prínos reverzu zo SR vo vzťahu k energetickej bezpečnosti Ukrajiny. Počas rokovania bol diskutovaný projekt Nord Stream 2. Strany sa zhodli, že ide o projekt, ktorý je proti európskym záujmom, proti energetickej stratégii EÚ a zároveň proti pozícii, ktorú deklaruje EÚ voči Ukrajine.

Minister hospodárstva SR V. Hudák v nadväznosti na podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti energetickej efektívnosti medzi SR a UA, pozval predsedu Štátnej agentúry energetickej efektívnosti a energetických úspor S. Savčuka na 9. Stredoeurópsku energetickú konferenciu, počas ktorej bude posúdený proces regionálnej integrácie plynového trhu, prepojenie trhov s elektrickou energiou v regióne vrátane perspektívy zapojenia balkánskych krajín a Ukrajiny. Minister zároveň informoval partnera o projekte Slovak Aid pre Ukrajinu, ktorého úlohou je sprostredkovanie skúseností Slovenskej republiky ukrajinským partnerom, a to v oblasti zlepšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, implementácie legislatívy Európskej únie a jej programov. Minister zdôraznil, že SR je pripravená odovzdať vedomosti z osvedčených postupov a úspešne zrealizovaných projektov na Slovensku na úrovniach regiónov a obcí.

Premiér A. Jaceňjuk počas rozhovoru s ministrom Hudákom vysoko ocenil svoje posledné rokovanie s premiérom R. Ficom v Bratislave. Vzťahy medzi SR a Ukrajinou sa dynamicky rozvíjajú, čoho výsledkom je návšteva a rokovania ministra Hudáka v Kyjeve. Oboznámiac sa s výsledkami rokovaní s partnermi v Kyjeve, vyjadril záujem o vytipovanie niekoľkých oblastí, v ktorých by SR a UA mohli už v krátkej dobe dosiahnuť úspechy. Podľa neho by takýmito oblasťami mohli byť:

– zvyšovanie kapacít reverzných dodávok plynu,
– spoločný postup proti Nord Stream 2,
– zvyšovanie energetickej efektivnosti UA,
– odstraňovanie prekážok vzájomného rozvoja biznisu
aj v klastroch navrhovaných ministrom Hudákom.


728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -