Oravcová (TIP): Čo vyriešia kvóty?

0
Andrea Oravcová (Autor: TIP)

Riešenie pre vstupné a tranzitné krajiny

Úplne objektívne treba povedať, že keby tento systém fungoval bezchybne, tak určite vyrieši problém krajín, ktoré dnes trpia najväčším prílevom migrantov na svoje územie. Sú to predovšetkým vstupné krajiny, ako Grécko a Taliansko a tranzitné krajiny, ako Maďarsko, Chorvátsko či Rakúsko. Prerozdelením imigrantov by sa určite všetkým týmto krajinám lepšie dýchalo.

Ľudskosť ako odkaz?

Ďalším kladným prejavom kvótového riešenia je taktiež pre mnohých nezanedbateľný odkaz EÚ – sme ľudskí. Áno, ľudskosť je aspekt, bez ktorého nemôže fungovať plnohodnotný život ľudstva. Pomoc blížnemu či komukoľvek, kto sa dostal do núdze, by sme mali mať všetci hlboko zakorenenú, vštepovanú už od detstva.

Ďalším pozitívom je… už vlastne nič viac.

Priepasť a extrémizmus

Čo sa týka negatív, tých je predsa len o čosi viac. V prvom rade takéto riešenie rozhádalo členské štáty EÚ a vytvorilo ešte väčšiu priepasť medzi občianskou spoločnosťou a touto organizáciou. Protesty proti povinným kvótam sa množia, najhoršie je, že takto nezvládnuté riešenie migračného problému dáva priestor na rast extrémizmu a s ním aj rôznych extrémistických skupín, združení či politických strán. To nemusí byť najlepší signál pred blížiacimi sa voľbami na Slovensku, ale taktiež to vytvára problém, s ktorým bude skôr či neskôr konfrontovaná aj EÚ.

Technické a právne problémy

Nevyjasnených otázok je v tomto mechanizme viac. Či už je to otázka KTO bude prerozdeľovať migrantov jednotlivým členským štátom, akým spôsobom sa budú migranti presúvať cez celú Európu, aby sme ich dostali do cieľovej destinácie. Čo keď imigrant nebude chcieť ísť do krajiny, ktorú mu vybrali. Čo ak bude chcieť opustiť túto krajinu. Na tieto riziká okrem Slovenska upozorňuje aj česká vláda, ktorá ešte pred stretnutím ministrov vnútra odovzdala luxemburskému predsedníctvu analýzu, v ktorej sa okrem iného zamýšľa aj nad tým, že kvótové riešenie migračnej krízy na Malte v roku 2009 nebolo úspešné práve z toho dôvodu, že títo migranti nemali o niektoré krajiny záujem.

Teda, aj keby sa doriešili všetky technické a právne problémy sprevádzajúce toto opatrenie, je veľmi pravdepodobné, že imigranti nebudú rešpektovať povinné prerozdelenie.

Pozvánka do Európy

Ďalším veľmi negatívnym dôsledkom tohto riešenia je z môjho pohľadu signál, ktorý týmto Európa vysiela smerom von. Jednoducho preložené: „Príďte do Európy, tu sa o vás postaráme.“ To môže vyvolať ďalšiu, ešte väčšiu vlnu migrácie. Viac ľudí ochotných zaplatiť za cestu do Európy prinesie ešte väčšie problémy s pašerákmi. Čím viac migrantov sa vydá na strastiplnú cestu, tým viac ich zahynie. Toto teda nie je dobré riešenie nielen pre Európu, ale ani pre okolitý svet. Preto riešme migračnú krízu.

Chceme krízu riešiť či vyriešiť?

Riešme však problémy tam, kde vznikli. Medzinárodné spoločenstvo by spoločne malo prijať opatrenia, ktoré prestanú ľudí vyháňať z ich domovov a vrátia milióny utečencov do ich vlasti a milióny migrantov domov. Svetoví lídri by si mali sadnúť za rokovací stôl a spoločne riešiť migračnú krízu. Toto predsa nie je problém Európy, je to problém svetový. Európa sa určite dokáže vyrovnať s desiatkami tisíc utečencov na svojom území, avšak až potom, čo budú vyriešené problémy tam, odkiaľ k nám migranti prúdia. Pre skutočné vyriešenie je nevyhnutné riešiť príčinu problému.

Čo vyriešia kvóty? NIČ.

Takže, suma sumárum, jedinými kladnými aspektmi tohto riešenia je odľahčenie tlaku na v súčasnosti najviac vyťažené krajiny a deklarovanie ľudskosti. Ale… Ako bolo spomínané, EÚ vysiela odkaz, že k nám môžu prísť ďalšie desiatky tisíc migrantov. „My sa postaráme.“ V takomto prípade začne do Európy prúdiť ešte viac ľudí a tlak na vstupné a pravdepodobne ani tranzitné krajiny sa nezníži. Práve naopak.

A deklarácia ľudskosti? Je nútený presun človeka niekam, kde možno ani nechce byť skutočne ľudský? A je pre nás také dôležité, aby sme vysielali odkazy, že Európa je skutočne ľudská? Neprospelo by celej situácii viac, keby sme sa zasadili za skutočné riešenie problému. Ľudskosť sa predsa dá vyjadriť aj inak ako kvótami. EÚ má kapacity, ktorými môže pomáhať. Priamo tam, kde ľudia pomoc potrebujú.

Avšak prijaté riešenie migračnej krízy v Európe prostredníctvom kvót nevyrieši NIČ. Naopak, obávam sa, že nás posunie ešte do väčšej krízy – migračnej, politickej, občianskej i ekonomickej.

Andrea Oravcová