Ocilková (KDH): Ísť či neísť na Pochod?

0
KDH (Autor: KDH)

S blížiacim sa „voľným utorkom“ sa naše dilemy stupňovali, až môj manžel oznámil: „Pôjdeme do Šaštína. Aj takto sa prejavuje sila, akú kresťania ešte na Slovensku majú.“

A tak sme šli. Počúvame prvé slová Vladyku Cyrila Vasiľa: „Stretávame sa opäť na šaštínskej púti. Za čias komunizmu boli púte jednou z mála možností prejavenia žitej viery zoči-voči režimu, ktorý chcel za každú cenu zatlačiť náboženský život do tzv. privátnej, teda neviditeľnej sféry, bez akéhokoľvek presahu do reálneho či verejného života. … Vtedajší mocipáni, keď už nemohli púte zlikvidovať, tak si aspoň priali, aby sa na nich náboženská téma nespájala s ničím, čo by bolo príliš spoločensky aktuálne. Aj dnes, by možno bolo jednoduchšie hovoriť na čisto teologickú, bezproblematickú mariánsku tému a možno by to niekto aj vrele odporúčal. … Ale aj dnes, ba práve dnes, sa akosi prirodzene očakáva, že z pútí, možno práve aj z tejto šaštínskej, zaznie okrem čisto teologickej reflexie aj ozvena hlasu Cirkvi, hlasu Božieho ľudu.“ – potvrdzuje správnosť rozhodnutia desaťtisícov, čo tam prišli, myslíme si. Vladyka pokračuje a modlí sa: „Ďakujeme ti za tie rodiny, v ktorých sa slovo napĺňa svojím významom, teda v ktorých ešte stále – vraj síce rodovo stereotypne, ale v podstate prirodzene – je otec otcom a matka matkou, synovia synmi a dcéry dcérami a ktoré sú označované ako tzv. tradičné, a teda bez onej príslovečnej fantázie, ktorú v tejto oblasti hrdo reprezentuje dúhovo pestrý rad antropologicko-matematických kombinácií a variant.“… „Chráňme si svoju identitu, národnú, politickú, kultúrnu, duchovnú, náboženskú … robme tak jasne, odvážne, cieľavedome a hrdo – ale nikdy nie za cenu straty najdôležitejšej identity. Identity ľudskosti a solidarity. … Ďakujeme ti za pápeža Františka, ktorý neúnavne búši do svedomia Európy i svedomia Cirkvi na všetkých jej úrovniach, ďakujeme ti za jasný postoj našich biskupov, kňazov, za tisíce dobrovoľníkov, ochotných pracovať v teréne, za charitu i všetky ostatné dobrovoľnícke i profesionálne organizácie, za ochotných veriacich i neveriacich, za stovky, ba tisíce rodín pripravených otvoriť svoj domov núdznym… Pokračuje veľmi konkrétne: „Kedy už povieme: „dosť! Zrušte trest smrti nielen pre vinných, ale aj pre nevinných!“? … ako môže niekto, kto obhajuje potrat, vyhlasujúc ho dokonca za právo, očakávať, či žiadať prijatie núdznych cudzincov, či cudzích detí, keď na Slovensku považujeme aj naďalej za znak sekulárneho pokroku to, že neprijímame, ale práve naopak zákonom dovoľujeme zabíjanie našich vlastných nenarodených detí?

Aj na túto otázku chceme počuť odpoveď v Bratislave pri pochode za život! Verím, že ju dajú svojou prítomnosťou aj Bratislavčania, veriaci i neveriaci, pretože verím, že Bratislavčania nie sú o nič horší ako Parížania ani ako Košičania.“ (V Paríži prišli proti vražde piatich karikaturistov protestovať dva milióny ľudí, na Slovensku minulý rok v nemocniciach  zabili 7 501 nenarodených detí, pozn. autorky). (Celý príhovor si môžete prečítať tu alebo vypočuť tu.)   

A tak rozmýšľam nad mnohými priateľmi, ktorí podceňujú silu Pochodu a zvažujú do Bratislavy neprísť. Nie je jedno, či nás bude 10, 30 alebo 80 tisíc. Teraz sa bude lámať všetko: či sa budú na Slovensku registrovať homosexuálne partnerstvá, či im štát zverí do výchovy dieťa a ako sa na našich deťoch bude aplikovať čerstvo schválená Správa  socialistickej europoslankyne Liliany Rodrigues; ako aj to, či vám vaši príbuzní budú môcť dať pichnúť finálnu injekciu, keď budete v starobe pre nich a pre zdravotnícky systém záťažou.

Priatelia, aj o tomto sa bude v Bratislave hlasovať. Toto bude hlasovanie nohami!

Chcete dať vedieť o svojom názore? Musíte to prísť povedať NAHLAS a v poriadne násobenom hlase.

Príďte v nedeľu do Bratislavy!

PS: Spomínam si na slová ministra spravodlivosti, ktoré povedal na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť v januári 2014: že ratifikácia Istanbulského dohovoru bola odložená aj z toho dôvodu, že v Košiciach na Pochode za život obrovská sila ľudí prejavila nesúhlas s touto politikou. Ďalej povedal asi toto: „Videli ste, koľko ľudí bolo v Košiciach na Pochode za život?!   A toto sa môže kedykoľvek zopakovať!“

Tak čo? Zopakujeme to?

V Správe  o.i. trvá na tom, aby sa zaviedla komplexná sexuálna výchova už do vzdelávania v ranom detstve, „aby sa tak rodičom umožnilo nájsť rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, čo by deťom už od raného veku zaistilo výchovu založenú na rodovej rovnosti“.

- Reklama -