7 Statočných: Zrušenie verejného zhromaždenia v Rudňanoch

0
Vladimír Gürtler (Autor: 7 Statočných)

Listom zo dňa 4.8.2015 sme obci Rudňany oznámili zvolanie verejného zhromaždenia pod názvom: RUDŇANY – RÓMSKY PROBLÉM – Návrhy a riešenia, na deň 15.8.2015 so začiatkom o 15:00 hod..

Vzhľadom na isté okolnosti a závažné fakty o ktorých budeme nielen verejnosť, novinárov a ďalšie subjekty v primeranom čase informovať týmto oznamujeme, že došlo k zrušeniu vyššie uvedeného verejného zhrmaždenia.

V Košiciach, dňa 14.8.2015

Občianske združenie 7 Statočných

JUDr. Vladimír GÜRTLER, predseda OZ

- Reklama -