SDKÚ-DS: 60 percent z priemernej mzdy ide na vynútené dane, odvody a poplatky

0
Pavol Frešo (Autor: SITA)

Podľa výpočtov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika si štát, samosprávy a ďalšie inštitúcie z mzdových nákladov na zamestnanca s priemernou mzdou vynútenými platbami stiahne vyše 60 percent! Podľa SDKÚ-DS je to neprimerane vysoké číslo, ktoré sa dá odstrániť len zjednodušením fungovania štátu.

„Človek s priemernou mzdou platí daň z príjmu, sociálne a zdravotné odvody, ďalšie odvody za neho platí zamestnávateľ. Okrem toho je povinný platiť dane mestu či obci, koncesionárske poplatky, poplatky na úradoch a podobne. Takýto človek zároveň dostáva od štátu minimum. Ak dnes zo superhrubej mzdy získa štát, samospráva a iné inštitúcie viac než 60 percent, musíme konštatovať, že ide o obrovskú sumu, ktorá musí bezpodmienečne klesnúť v prospech ľudí,“ povedal predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo.

Podľa zverejnenej štúdie tak nastal „Deň daňového odbremenenia“ pre zamestnanca s priemernou mzdou až 10. augusta. Toto číslo hovorí o tom, koľko dní z roka takýto človek pracuje na fungovanie inštitúcií v jeho okolí a odkedy už robí na seba.

Ľudia sú okrem daní a odvodov povinní platiť napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za registráciu auta či rôzne poplatky na úradoch alebo vynútené poistenie. Často sa pritom stáva, že ľudia musia na úradoch platiť za vystavenie dokladu, ktorý potrebuje iný úrad. 

„Zníženie daňového, odvodového a poplatkového zaťaženia priemerne zarábajúceho človeka sa dá dosiahnuť jednak znížením daní a odvodov, ale aj zjednodušením štátu. Štátne a verejné úrady si nesmú od ľudí pýtať spoplatnené potvrdenia a doklady, ktoré si vie štát vytiahnuť zo systému bezplatne alebo zabezpečiť z inej inštitúcie,“ uviedol predseda Sekcie podnikania a zamestnanosti SDKÚ-DS Milan Roman.

- Reklama -