Hudacký (KDH): Bohaté regióny bohatnú a chudobné ďalej zaostávajú

0
Ján Hudacký, podpredseda KDH (Autor: SITA)

KDH víta rozhodnutie predstaviteľov automobilky Jaguar Land Rover, postaviť na Slovensku nový závod. Nová investícia v objeme 1,5 mld. Eur prinesie Slovensku vo všeobecnosti pozitívny hospodársky efekt v podobe vyššieho hospodárskeho rastu, ako aj zamestnanosti. Na druhej strane upozorňujeme na fakt, že vláde sa nedarí meniť štruktúru priemyslu, ktorá je aj bez novej investície výrazne zameraná na automobilový priemysel, čo zároveň predstavuje do budúcnosti aj isté ohrozenia týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti rozvoja hospodárstva. Automobilový priemysel sa už v súčasnosti totiž podieľa 12% na tvorbe HDP, pričom je treba zdôrazniť, že jeho rozvoj na Slovensku neprináša dostatočnú pridanú hodnotu. V praxi to znamená, že Slovensko naďalej rozvíja viac tzv. montážnu ako znalostnú ekonomiku. Vláda musí zmeniť politiku investičných stimulov v prospech investícií do rozvoja priemyselnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou, využívajúc znalostný a inovatívny potenciál na Slovensku. Sme presvedčení, že predpokladané vládne investičné stimuly v prospech novej investície vo výške takmer 400 mil. Eur, neodrážajú dostatočne výšku pridanej hodnoty takejto produkcie.

Vláde sa tiež nedarí presadiť nové investície do zaostalých regiónov Slovenska, čím sa naďalej zväčšujú medziregionálne sociálno-ekonomické disparity. Bohaté regióny bohatnú a chudobné ďalej zaostávajú. Ďalším problémom v súvislosti s novou investíciou ostáva aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v mieste novej investície. Očakávaná migrácia ľudí za prácou z ostatných regiónov, predovšetkým regiónov východného Slovenska, bude mať určite negatívny dopad na rodinné väzby a prispeje k ďalšej vlne vyľudňovania tohto regiónu.

Ján Hudacký
Podpredseda KDH pre hospodárstvo a podnikanie
Predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

- Reklama -