Hetteš (7 STATOČNÝCH): Demarše EÚ a nečinná vláda

0
Vlajka EU (Autor: vpolomouc.army.cz)

Robotárne (workhouse) fungovali kedysi aj v minulosti na to aby si museli nezamestnaní odrobiť almužnu. Naši pokrokoví neoliberálne sociálny-demokrati pri moci to podporujú. Potrebujem sa vyjadriť k prijatiu takejto super-investície. Osvietená a vzdelaná vláda by budovala štát na múdrosti, šikovnosti a tzv. know-how (u nás zväčša to je “how-now”).

Slovensko je pravidelne vyhodnocované Európsku komisiou v tom ako sa mu darí a čo by malo robiť. Tu si budem ale odporovať, pretože je to trochu trucovitý protektorát. Neplní odporúčania napr. v oblasti školstva. Dostáva opakujúce sa varovania, že mládež končiaca školy dosahuje zhoršujúce výsledky. Upozorňujú jeho vládu na to, že má nekvalitné učiteľky (rezort je prefeminizovaný, teda o učiteľoch možno pomlčať). Nuž ale čo by sme chceli za tie peniaze. Však ver! Oficiálna odpoveď slovenskej vlády býva, že nie sú peniaze. Ťažko na ňu použiť výraz naša vláda, pretože slúži komukoľvek inému, len nie slovenskému ľudu. Že nemá peniaze je nepravda. Na byrokraciu má stále dosť. Zato je jej úradnícka moc verná. Nie vždy je schopná kvalitne pracovať, preto sa neustále všetko mení a novelizuje. Prípadne zákony pripraví na objednávku súkromná agentúra a je to. Mám s tým bohatú 17 ročnú skúsenosť priamo z kuchyne.

Zaujímate sa o svoju budúcnosť? Dostávate informácie zo Sociálnej poisťovne? Ja dostávam. Ale ako že bude na Slovensku dobre, keď na hlúposti máme dosť prostriedkov. Prišiel mi žltý papierik do schránky o tom že mám zásielku na pošte (bol som inak celý deň doma). Na pošte mi po čakaní dali oznam, že dlžím na poistnom 0,08€, ale nemusím to uhrádzať, pretože mi to zákon do výšky 5€ odpúšťa. Koľko takýchto nezmyslov expedujú? Štát má ostatne druhú najpočetnejšiu byrokraciu v Európe. Dôvodom je záujem odmeniť verných straníckych podporovateľov.

Ja im neodpúšťam to mrhanie verejnými prostriedkami. Zákony by sa dali zmeniť, ale to by sme museli mať parlament a nie cvičený cirkus – palec hore, palec dole. Načo tam chodia/nechodia? Máme tu skupinku volajúcu po priamej demokracii. Neverím v jej úprimnosť. Čo by stačilo? Zrušiť voľby a zaviesť štátnu lotériu do Národnej rady. Úplne by stačilo losovať spomedzi všetkých plnoprávnych občanov 100 členný parlament. Bolo by po podvodoch pri voľbách. Nedomnievam sa že tam sedí výkvet národa, ale iba najservilnejší výber, ktorý koná tak ako káže ich vodca, veď on ich posadil na “zvoliteľné” miesto. Jeden z týchto straníckych vodcov po voľbách povedal, že môžu kradnúť, smilniť a že to nie je hriech, ale naopak za smrteľný hriech bude pokladať nehlasovanie s vôľou sponzorov, ktorú im sprostredkuje. Sponzor nie je volič (pozn. autora).

Podobne choďte na miestne samosprávne úrady. Tie tiež nepracujú poriadne. Je síce dávno po komunálnych voľbách, ale rodinní príslušníci nových primátorov/starostov sa ešte stále zaškoľujú. Kedy si budeme vážiť rozum?

Sme oficiálne krajina s najvyššou korupciou a s najnižšou dôverou v súdnictvo. Vráťme sa k skratke SSR (Slovenská skorumpovaná republika) a neklamme sa. Vymožiteľnosť práva je u nás na posmech.

Zastupoval som Slovensko po štyri roky v Rade ministrov EÚ a mnoho rokov v jej rozmanitých pracovných skupinách. Dobre viete, že zákony tu neprijímajú poslanci ba ani ministri. Na čom sa zhodnú byrokrati, tak to je na 90% a viac prijaté, bez vyjadrenia sa volených predstaviteľov. Beží sa systémom leninových (benešových) dekrétov, teda príkazov mocných.

Dostávame upozornenia, že sa nestaráme o mladých. Nedávame im šancu začať slušný život. Šíri sa “apartheid” (oddelený život). Máme väčšinu, ktorá má práva ako černošská väčšina v bývalej Južnej Afrike. Nikdy si nekúpi byt a nikdy si nedovolí mať rodinu. Veď jej banka nedá žiadny úver. Štát odpovie nie sú peniaze. Celá aktívna politiky zamestnanosti žije len vďaka peniazom z Európskej únie. Slovenský rozpočet neprispieva. Naopak je nám vyčítané, že máme personálne poddimenzované služby zamestnanosti. Neuveriteľné. Pri takej veľkej nezamestnanosti? Viete že nárast nezamestnanosti o 1% znamená nárast samovražednosti o 0,8%? Hej vysoká nezamestnanosť drží pracujúci zvyšok v strachu a ochote robiť za almužnu, preto je “výhodná”.

Dostávame žiadosti z EÚ riešiť zlú zdravotnú situáciu. Vieme že tu sa tiež hodne stráca medzi prsty. Ale vskutku dávame iba tretinu na jedného obyvateľa oproti priemeru EÚ. Na Slovensku prepukla epidémia zrejme. Viete mi vysvetliť prečo máme 6 rokov kratšiu zdravú starobu oproti Česku, Maďarsku či Poľsku? Raz bola povedaná takáto odpoveď na svetovom mítingu – nestarajú sa o svojich občanov. Nie je potrebná výmena vlády? Kým ešte ľudia žijú?

Ďalšia automobilka je dôkaz stavu že žijem v štáte ktorý nemá záujem o budúcnosť. Montážne haly dokážu majitelia demontovať v pár dňoch a vedia ich presunúť do Bieloruska, na Ukrajinu a pod. Čo nám zostane? Nevzdelaná a zodretá masa ľudí. Mali by sme sa orientovať na rozum, poznanie a schopnosti, nie na lacnú prácu v robotárňach. Ľudia ešte sú stále ochotní pracovať za žobračenky a podávať výkony špičkových robotníkov na západe, ale dokedy? Dostali sme tiež vážne upozornenie, že nič netvoríme na Slovensku. Šetrenie na každom mieste a “okrádanie” pracovnej sily nie východisko. Ak máte podnikateľský zámer, tak si požičiate, za účelom dobrého podnikania, ktoré vám poskytne dlhodobú istotu.

Prečo ale nie sú peniaze? Nuž tento štát sa rozhodol ísť neoliberálnou cestou odbúravania štátu a to za každej vlády: pravej aj ľavej. Skôr si ale myslím že obrazne všetky boli ľavé (akože nešikovné) vo vládnutí pre občana. Nikto neuverí na Slovensku, že dane nie sú vysoké. Sme na konci v EÚ. Problém je skrytý v nízkom odmeňovaní za užitočnú prácu. Hocijaké nezmysly ako sedenie v správnych radách, herne, hazardné hry, mediálne hlúposti sú vysoko odmeňované. Ale to čo národ potrebuje ako je napr. výchova detí sú podhodnotené. Problémom sú naozaj nízke mzdy. Slovensko žije v podstate z daní zamestnancov. Celkový výber finančných prostriedkov z hrubého domáceho produktu neustále klesá. Ak máte 4000€ brutto mesačne a zdania vám 40%, čo je EÚ priemer, zostane vám 2400€. Z toho sa dá žiť, keď spoločnosť sponzoruje zdravie školstvo a pod. Ak ale máte 400€ brutto a zoberú vám 24% zostane vám 304€ a z toho sa už nedá vyžiť. A to ste ešte za všetko sám zodpovedný. Ak vám nestačí? No predsa ste sa neusilovali. “A brať vraj úspešnejším nemožno!” Samotná “neomylná” Svetová banka oznámila, že niet už z čoho v sociálnych dávkach uberať za takejto situácie. Teda nie vysoké dane, ale nízke príjmy sú problém. Problém je nespravodlivý výber daní. Slovensko je “láskavé” voči posielaniu dividend za hranice a macošské voči tým čo tu ešte zostali a naivne veria, že to s nimi myslia, tam hore, dobre.

Vo všeobecnosti Slováci sú veľmi kreatívni. Kto vie, že mexickú stravu (Tex-Mex) ako prvý začal Slovák? Kto vie, že najlepší americký hamburger vyrába a predáva v USA rodený Bratislavčan. Máme šikovných softvérových guru, naše autá už lietajú po oblohe a preto si myslím, že máme na lepšiu vládu. Len sa neohýbať. Odmietajme kompromisy. Demarše v nápise tohto príspevku, boli už napadnuté našou kolaburujúcou inteligenciou. Že nám posielajú upozornenia a odporúčania a ž hrubo zavádzam. Robil som začas v OSN v New Yorku, tak sa nehanbím za tento výraz. Išlo mi o varovanie. Demarše a varovania by sme mali však mali začať posielať aj my občania. My sme majitelia tohto štátu, nie podnájomníci a oni (vláda, parlament) sú len naši zamestnanci, aj keď to nechcú priznať.

Takýto je môj názor na danú problematiku a verím, že už v najbližších parlamentných voľbách ľudia zvolia správnu cestu a budú voliť odborníkov za stranu 7 STATOČNÝCH, lebo štandardné strany zlyhali v skutočnom obhajovaní záujmov Slovenska a jeho občanov.

Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.

S týmto postojom odborníka strany 7 STATOČNÝCH na sociálnu oblasť pánom Doc. RNDr. Miloslavom Hettešom, Csc. sa stotožňuje celé vedenie politickej strany 7 STATOČNÝCH na čele s jej predsedom Vladimírom Gürtlerom.

Veríme, že už v najbližších parlamentných voľbách ľudia zvolia správnu cestu a budú voliť odborníkov za stranu 7 STATOČNÝCH, lebo štandardné strany zlyhali v skutočnom obhajovaní záujmov Slovenska a jeho občanov ako je aj vyššie uvedené v tomto príspevku.

- Reklama -