Odpolitizovanie polície? Široká koalícia bude zárukou, tvrdí expert Beblavého strany

13. 9. 2019 17:11

ROZHOVOR So svojím tímom pripravuje projekt reformy polície. V akom štádiu je trestné oznámenie, ktoré na neho podal Tibor Gašpar? Bývalý policajný dôstojník Branislav Diďák, dnes bezpečnostný expert strany Spolu, hovorí pre ParlamentnéListy.sk o atmosfére v polícii, ako by ju chcel zmeniť alebo o tom, či chce ašpirovať na post ministra vnútra.

Odpolitizovanie polície? Široká koalícia bude zárukou, tvrdí expert Beblavého strany
Foto: FB B.Diďák
Popis: Branislav Diďák
reklama

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar na vás podal trestné oznámenie v súvislosti s vaším rozhovorom pre jeden portál o pomeroch v polícii, kde ste hovorili o trestnej činnosti príslušníkov polície. Podľa jeho slov chcel, aby ste mali možnosť uviesť konkrétne prípady. Na svojom profile na sociálnej sieti neskôr citoval z vášho výsluchu, kde ste uviedli, že takýmito informáciami nedisponujete a vychádzali ste z informácií z médií. Môžete to nejako vysvetliť?

V prvom rade chcem uviesť, že pán Gašpar ako bývalý profesionál by mal vedieť, že nemá právo zverejniť časť mojej výpovede, pretože samotné vyšetrovanie sa ešte koná.

Trestnú činnosť príslušníkov polície vyšetruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

Je na zamyslenie, že doteraz nebola vyšetrená žiadna veľká korupčná kauza týkajúca sa policajtov.

Myslím si, že udalosti posledných dní poukazujú na to, že existovali policajti, ktorí boli skorumpovaní a vybavovali potrebné veci pre určitých vplyvných ľudí.

Týmto sa ale nechcem dotknúť čestných a statočných policajtov, lebo týchto je v polícii väčšina.

Už nie ste v polícii, mohli ste hovoriť.

Som slobodný občan a žijem v slobodnej krajine. Mojím cieľom a cieľom odborného tímu je reformovať políciu takým spôsobom, aby to pocítili nielen policajti a civilní zamestnanci v podmienkach zlepšenia práce, ale aj občania Slovenskej republiky.

Teda hovorím to, čo chcem a nikto mi v tom nemôže brániť, a moje konanie je podriadené uvedenému cieľu.

V akom štádiu je to trestné oznámenie?

V súčasnosti sa ešte koná vyšetrovanie, teda by som sa nerád predčasne vyjadroval. Nebolo by to odo mňa profesionálne a hlavne nechcem mariť vyšetrovanie.

Vy hovoríte, že pán Gašpar nie je vaším protivníkom, tým je systém, ktorý umožnil jemu stať sa šéfom polície. Ten systém je taký, že policajného prezidenta predvyberá komisia, následne o nich hlasujú poslanci parlamentného branno-bezpečnostného výboru a nakoniec ho vyberá minister vnútra. Asi to nemyslíte len procedurálne, ale keď sa budem držať len toho, ako by to malo vyzerať podľa vášho návrhu reformy polície, tak by prezidenta Policajného zboru na návrh ministra vnútra menovala vláda. Je to dostatočné odpolitizovanie? Jeden by mohol povedať, že v tom veľký rozdiel nevidí.

Náš návrh týkajúci sa výberu prezidenta PZ je takýto: Zmena spôsobu menovania prezidenta Policajného zboru (PZ) v duchu zásady “je jasné, kto menuje a na základe čoho”.

Uchádzačov bude na základe podkladov a verejného vypočutia hodnotiť komisia zložená z členov menovaných prezidentom/prezidentkou SR, verejnou ochrankyňou práv, poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií, ministrom vnútra a zástupcu reprezentujúceho komunitu príslušníkov PZ.

Do výberu sa budú môcť prihlásiť aj policajti, ktorí v čase výberu nie sú v PZ. Výsledkom hodnotenia komisie bude poradie uchádzačov od najlepšieho po najslabšieho.

Minister spomedzi nich vyberie nového prezidenta PZ bez ohľadu na poradie, pričom svoj výber bude musieť zdôvodniť. Je potrebné zachovať politickú zodpovednosť samotného ministra vnútra za výber prezidenta Policajného zboru.

Zároveň kandidát na post prezidenta Policajného zboru prejde verejným vypočúvaním a odporučí ho za jasne stanovených podmienok komisia.

A ako chcete zmeniť celkovú atmosféru v polícii, o ktorej hovoríte ako o nedobrej a zbierate o tom so svojím tímom podklady?

V prvom rade nastaviť jasné pravidlá, bez výnimiek! Jasný a zrozumiteľný kariérny postup.

Odpolitizovanie práce polície, zabezpečiť nezávislosť vyšetrovania. Zachovanie sociálneho zabezpečenia policajtov. Zrušiť súčasné hodnotenie práce policajtov naviazané na štatistiku.

Dať zmysel práci policajta, aby vedel občanom pomôcť a nebol hodnotený podľa počtu vybratých pokút. Zrušiť policajné miesta, ktoré nemajú nič spoločné so samotnou prácou policajta.

Zabezpečiť vybavenie polície modernou technikou a tú súčasnú opraviť a servisovať, aby bola akcieschopná.

V súčasnosti je technika, ktorú polícia používa v služobných vozidlách, a bola zaplatená z prostriedkov štátu, nefunkčná.

Vybaviť výstrojné sklady zodpovedajúcim počtom uniforiem, aby si ich policajti nemuseli kupovať od súkromného dodávateľa a ponúkať ich za primerané a nie predražené ceny.

Čo by mala byť priorita jej práce? 

Prioritou práce polície by mala byť služba občanom, teda napĺňať heslo pomáhať a chrániť. V súčasnosti je základom hodnotenia práce policajta štatistika.

Z tej urobili základ hodnotenia, pritom samotní policajti poukazujú na jej skresľovanie a neobjektívnosť.

To nám dokazujú aj ich vyjadrenia v médiách, kde sa s týmto stavom práce polície nestotožňujú. Prioritou práce polície nemá byť napĺňanie štatistických údajov, ale bezpečnosť občanov Slovenskej republiky.

V rámci reformného tímu pripravujeme návrhy viacerých zmien fungovania polície smerom k občanom.

Napríklad v rámci agendy prepisu vozidiel, prideľovania evidenčných čísel, aby občania nemuseli nezmyselne čakať v dlhých radoch na prepis vozidla.

Tento súčasný systém je starý  a nevyhovujúci pre 21. storočie. Teda, prepisy vozidiel, ich evidenciu preniesť na okresné úrady, ako je to aj v okolitých štátoch EÚ a miesta policajtov presunúť do výkonu služby. 

To sú len niektoré príklady, ktoré som uviedol, ale je ich, samozrejme, viac.

Svoj návrh sa snažíte postupne komunikovať už ako politik strany Spolu. Čo presne v rámci toho pol roka pred voľbami pripravujete?

V rámci strany Spolu pripravujeme návrh reformy polície, prioritou je vízia moderného Policajného zboru 21. storočia.

Cieľom je zvýšiť bezpečnosť občanov,  zabezpečiť dostupnosť hliadok polície tak, aby občan v núdzi nemusel dlho čakať na hliadku polície, zrušiť hodnotenie policajtov podľa štatistiky (vybraných pokút), riešiť techniku v služobných vozidlách bez nutnosti zastavovať iné vozidlo a hlavne zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť vyšetrovania bez politických vplyvov.

Samozrejme, zachovať súčasný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je v posledných rokoch na osobitnom účte v prebytku.

V sobotu má Spolu snem, budete riešiť aj otázky, ktorým sa vy venujete?

Na sneme sa riešia interné stranícke záležitosti.

Podľa posledných prieskumov by mohla byť vláda zložená zo strán súčasnej opozície a dvojkoalícia PS-Spolu má dnes medzi nimi líderské postavenie. Ponúka sa otázka, či máte ašpiráciu políciu reformovať z pozície ministra.

Minister vnútra je politickým nominantom. Kto ním bude alebo ktorá politická strana bude nominovať svojho kandidáta, rozhodnú občania vo voľbách.

Mojím cieľom a cieľom odborného reformného tímu je pripraviť návrh reformy polície spôsobom, aby sa s týmto návrhom vedel stotožniť každý minister vnútra, ktorému bude naozaj záležať na bezpečnosti občanov tejto krajiny, vymožiteľnosti práva a zlepšenia podmienok práce policajtov.

V minulosti ste sa pre náš web vyjadrili, že políciu si chceli ´privlastniť´ viaceré politické strany, ktoré mali v tom čase post ministra vnútra. Veríte, že s takou širokou koalíciou by ste sa vedeli vzájomne v tomto smere vyhnúť chybám z minulosti?

Osobne si myslím, že práve široká koalícia bude zárukou, že políciu neovládne jedna politická strana ako dnes. Je dosť pravdepodobné, že politické nominácie na post ministra vnútra a štátnych tajomníkov si v rámci objektívnej kontroly rozdelí viac politických strán.   

Akú podporu má vaša iniciatíva Za lepšiu políciu medzi bývalými či súčasnými policajtmi?

Pracujeme na tom, aby naša podpora medzi policajtmi, ale aj medzi občanmi bola čo najväčšia. To je jedným z našich cieľov. Denne komunikujeme s viacerými občanmi, ktorí nám píšu o svojich skúsenostiach s prácou policajtov. 

Štatisticky sme to zatiaľ nevyhodnocovali, ale subjektívne túto podporu pociťujeme čoraz viac.

Na svojom profile zdieľate prípad bývalého príslušníka polície, ktorý má vraj pre odchod zo zboru a šikanu od nadriadených od polície peklo. Zažili ste niečo podobné aj vy?

Musím povedať, že väčšinou som mal šťastie na slušných nadriadených, odborne zdatných a požadujúcich len to, na čo mali nárok – teda výsledky mojej práce.

Ale v jednom prípade som sa stretol s konaním nadriadeného hraničiacim so šikanou smerom k mojej osobe.  

 Ako ste to riešili?

Musel som odisť zo svojho pracoviska (požiadal som o preloženie) na iné pracovisko. Súčasný systém neumožňuje policajtom, aby sa dokázali účinne brániť takémuto konaniu zo strany nadriadeného.

Ste spokojný s výsledkami a prácou vyšetrovacieho tímu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky? 

Nie som oprávnený hodnotiť prácu vyšetrovacieho tímu. Osobne si myslím, že v súčasných podmienkach odvádzajú maximum a majú moju veľkú úctu.

Pokrok sa pripisuje zmene na poste policajného prezidenta. S jeho prácou ste tiež spokojný?

Neviem, či práca vyšetrovacieho tímu je dnes závislá od osoby prezidenta Policajného zboru. Ľudia chcú, aby sa táto brutálna vražda objasnila a páchatelia boli spravodlivo potrestaní.

Prácu súčasného prezidenta Policajného zboru hodnotia občania Slovenskej republiky vo forme vnímania dôveryhodnosti k samotnej polícii. Teda podstatné je, ako vnímajú prácu polície občania. Oni vystavujú hodnotenie, nie ja.  

Autor: Ľudvít Kusal

 

 

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: Ľudovít Kusal
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Harabin: Nevylučujem návrat. Je desivé ako Fiačan a Pčolinský zdemolovali cez súdnictvo štát. Ešte Lipšic na prokuratúru a sme horší než Burundi

23:59 Harabin: Nevylučujem návrat. Je desivé ako Fiačan a Pčolinský zdemolovali cez súdnictvo štát. Ešte Lipšic na prokuratúru a sme horší než Burundi

Najkontroverznejší sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin nevylučuje, že sa do talára vráti. “Teraz …