Ľudia sa môžu dostať z pasce, hovorí exekútorka o amnestii dlžníkov

3. 6. 2017 15:00

Ešte sme o tom nehovorili na odbornej úrovni, konštatuje k úvahám o takzvanej exekučnej amnestii Stanislava Kolesárová z komory exekútorov. Amnestia by spočívala v odpustení úrokov z dlhu, týkala by sa len exekučných konaní štátnych firiem voči dlžníkom, netýkala by sa dlhov voči súkromným spoločnostiam. Ako sa na tento zámer exekútori pozerajú? Koľko exekúcií je dnes na Slovensku? Alarmujúce je však jedno: takto amnestovaní ľudia sa k dlhom zase vrátia...

Ľudia sa môžu dostať z pasce, hovorí exekútorka o amnestii dlžníkov
Foto: TASR
Popis: Eurá. Ilustračná fotografia.

Koľko ľudí má dnes na Slovensku na krku exekúciu?

Správnejšie by bolo pýtať sa na počet začatých exekučných konaní. Ich počet je pomerne vysoký, aktuálne približne 3 300 000 exekučných konaní. Ide o konania vedené od roku 1996. A to voči právnickým osobám, najmä spoločnostiam, pričom v tomto počte sú zahrnuté aj spoločnosti vedené na tzv. biele kone, fyzickým osobám, podnikateľom (SZČO) či fyzickým osobám nepodnikateľom.

Keďže určitý počet dlžníkov má vysoký počet dlhov, počet skutočných dlžníkov je mnohonásobne nižší ako evidovaný počet exekúcií. Aký je v tomto smere trend?

Počet exekučných konaní od roku 2013 postupne klesá. Kým v roku 2013 evidovali súdy nápad 627 715 exekúcií, v roku 2015 to bolo 447 979 exekúcií. V roku 2016 bol mierny nárast exekučných konaní možno preto, že už prebiehalo pripomienkové konanie k novele Exekučného poriadku, z ktorého vyplývala podstatná zmena, a to elektronické prideľovanie vecí jednotlivým súdnym exekútorom. V roku 2016 súdy evidovali 456 100 konaní.

Vláda začína premýšľať, ako pomôcť ľuďom zaťaženými exekúciami. Čo sa k vám dostalo z tohto zámeru? Čo viete o pripravovanej exekučnej amnestii?

Návrh právneho predpisu ešte nie je známy a nepoznáme rozsah navrhovaného riešenia. Faktom je, že vládna koalícia chce riešiť vysoký počet neukončených exekučných konaní. Zároveň je to aj problém pre súdnych exekútorov, pretože ide o spisy, ktoré sú práve u nich a znamenajú administratívnu a finančnú záťaž pre exekútorské úrady s neistým výsledkom. S neistým výsledkom preto, že množstvo noviel Exekučného poriadku, ale aj iných právnych noriem postupne zvýšilo rozsah ochrany dlžníkov, čomu úmerne klesla vymožiteľnosť práva a logicky sa oslabilo postavenie veriteľov.

Vás k tomu fakt nikto neoslovil?

Keďže nepoznáme ešte vládny návrh zákona, neuskutočnilo sa ani pripomienkové konanie. Postup prijímania právneho predpisu je určený, takže Slovenská komora exekútorov sa zapojí do pripomienkového konania.

Čo si o tomto zámere myslíte? Je to systémový krok?

Pozitívom môže vo všeobecnosti byť, ak sa predovšetkým občanom, ktorí sa dostali do dlhovej pasce, dá šanca pohnúť sa z miesta. Jednou z jej foriem môže byť napríklad odpustenie úrokov z omeškania za predpokladu zaplatenia istiny dlhu. Na druhej strane skúsenosti napríklad zo Slovinska potvrdzujú, že oddlžení dlžníci sa opätovne zadlžili, preto ťažko povedať, či práve chystané oddlženie bude znamenať zodpovednejší prístup k svojim povinnostiam.

Podľa toho, čo vie verejnosť, by sa amnestia mala týkať len tých, ktorí sú dlžní voči štátu, napríklad za sociálne poistenie. Viete povedať, koľko percent ľudí by sa to teda týkalo?

Na túto otázku nemožno odpovedať, kým nebudeme vedieť, koho všetkého a ktorých pohľadávok sa exekučná amnestia bude týkať. Bude sa týkať len fyzických súkromných osôb? Bude sa týkať aj podnikateľov – SZČO alebo aj právnických osôb? Pôjde o pohľadávky Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňové pohľadávky? Na to všetko by mal priniesť odpoveď návrh zákona.

Odpustenie príslušenstva istiny zadlženým nemusí pomôcť. Nemali na zapletenie doteraz, nebudú mať možno ani teraz... Aké sú očakávania vás, exekútorov, čo sa týka percent dlžníkov, ktorí po amnestii zaplatia?

Príslušenstvo pohľadávky tvoria najmä úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania ap. Tieto môžu byť rovnako vysoké, dokonca aj vyššie ako samotná istina. Ak by sme špekulovali s tým, že dlžníkovi treba odpustiť všetko, teda aj istinu, znamenalo by to, že byť dlžníkom sa oplatí. Ľudia by nemali pri svojich dlhoch vedome špekulovať, či im raz nepomôže nejaká forma amnestie. Prípadné odpustenie príslušenstva pohľadávky bude znamenať zvýhodnenie pri ďalšom riešení dlžôb. Okrem toho, novela Exekučného poriadku účinná od 1. apríla priniesla dlžníkom ďalšie možnosti, ako ľahšie zvládnuť exekúciu. Sú nimi napríklad možnosť požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov či možnosť požiadať o splátkový kalendár.

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: Ľudovít Kusal
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Zavádzanie demokracie? Generál Šedivý prekvapivo o USA, Trumpovi, Iraku aj minulosti

17:29 Zavádzanie demokracie? Generál Šedivý prekvapivo o USA, Trumpovi, Iraku aj minulosti

ROZHOVOR „Ak spoločnosť akceptuje diktátora alebo diktátorský režim, tak by sme nemali hovoriť, že j…