Arabista Pelikán: Že tu máme pár desiatok migrantov? Vraj sa sem dostali tisíce Sýrčanov. Pýtajme sa ako

10. 11. 2018 14:30

ROZHOVOR Arabista Petr Pelikán v rozhovore pre Parlamentné listy pripomína výrok lekárky česko-sýrskeho pôvodu Samíry Sibáíovej o tom, že komunita Sýrčanov žijúcich v Česku priviezla za posledných niekoľko rokov do Českej republiky tisíce svojich vzdialených príbuzných, ktorých si ani nikto nevšimol, pretože sa skvele integrovali. Sibáíová to oznámila pred niekoľkými týždňami na tlačovej konferencii po skončení rokovania europoslankyne Michaely Šojdrovej a premiéra Andreja Babiša na tému možného prijatia 50 sýrskych sirôt do Českej republiky. „Zlučovanie rodín predsa neumožňuje privážať sem legálne vzdialených príbuzných. Akými cestami sa teda tento spôsob migrácie deje? Tieto spôsoby sa tiež neobjavujú v štatistikách, s ktorými operujú ľudia, ktorí hovoria, že sa nemusíme báť migrácie, lebo je to len pár desiatok ľudí,“ upozorňuje Pelikán.

Arabista Pelikán: Že tu máme pár desiatok migrantov? Vraj sa sem dostali tisíce Sýrčanov. Pýtajme sa ako
Foto: Jan Rychetský
Popis: Petr Pelikán
reklama

Ako ste reflektovali kauzu päťdesiatich sýrskych sirôt, ktoré do Česka plánovala z utečeneckých táborov v Grécku priviezť europoslankyňa Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)?

Osobne neviem, ako k tomuto nápadu pani europoslankyňa došla. Nechcem ju podozrievať z nejakej politickej reklamy či z nadbiehania Európskej komisii. Možno navštívila nejaký utečenecký tábor a urobilo to na ňu silný dojem. Osobne to chápem, pretože podobné zariadenie rozhodne nie je veselé prostredie. Lenže jej vyhlásenie, že prijmeme päťdesiat sýrskych sirôt, je síce morálne pekné, ale len čo si začneme okolo celej veci klásť detailnejšie otázky, nutne dôjdeme k tomu, že sa to možno vôbec nedá urobiť.

Prečo si to myslíte?

Keď sa povie sirota, tak si každý predstaví malé nevinné dieťa, ktoré nemá na šírom svete vôbec nikoho. Lenže takýto prípad budeme niekde hľadať len veľmi ťažko. Pani Šojdrová navyše vôbec nenaznačila, čo chce s tými sirotami robiť, až ich privezie do Českej republiky. Myslím si, že skôr než o sirotách by sme mali správnejšie hovoriť o tzv. neplnoletých migrantoch bez sprievodu, čo je niečo úplne iné. Musíme si uvedomiť, že v kultúrach, z ktorých prichádzajú, nie je ako sirota chápané dieťa, ktoré stratilo jedného alebo oboch rodičov. O také deti sa obvykle stará širšia rodina, bratia, strýkovia a tak ďalej. Je nutné brať do úvahy aj to, že informácie, ktoré o sebe uvádzajú osoby v utečeneckých zariadeniach, nemôžeme úplne preveriť. A zostáva nezodpovedaná dôležitá otázka, čo tu potom s takými neplnoletými urobíme. Budeme ich počešťovať a vychovávať v úplne odlišnej kultúre? Adoptujeme ich a budeme sa snažiť im pretrhnúť puto k ich širšej rodine? Ja odpovede nepoznám a bohužiaľ tieto otázky ani neboli vyslovené. Mne sa zdá, že pani europoslankyňa len vydala veľmi emotívne vyhlásenie bez toho, aby vopred premyslela dôležité detaily, a trvala na ňom aj po tom, ako ju na tieto praktické aspekty upozorňovali.

Michaela Šojdrová

Michaela Šojdrová  Zdroj: Hans Štembera

Hrozilo by v prípade týchto sirôt napríklad takzvané „zlučovanie rodín“, ak by sa ukázalo, že o úplné siroty nejde?

To je jedna z vecí, ktorých by som sa v tomto prípade celkom obával. Pretože nezrušiteľné pokrvné puto v ich kultúre zahŕňa širšiu rodinu. Rodina v Oriente nie je len nukleárna, je ponímaná oveľa širšie ako u nás.

Rád by som v tejto súvislosti poukázal na výrok, ktorý zaznel na tlačovej konferencii po stretnutí europoslankyne Šojdrovej s premiérom Andrejom Babišom vo veci sýrskych sirôt. Povedala ho tam členka tímu, ktorý na rokovaniach sprevádzal pani Šojdrovú, lekárka Samíra Sibáíová, ktorej otec je Sýrčan, matka Češka. Povedala – a ja to budem parafrázovať –, že sýrska komunita, ktorá žije v Českej republike už od 60. rokov, sem v priebehu posledných rokov priviezla niekoľko tisíc svojich vzdialených príbuzných, a to bez toho, aby si to niekto všimol, pretože sa skvele integrovali. Chcela, samozrejme, hlavne zdôrazniť, že sa veľmi dobre integrovali. Ja by som naopak chcel upozorniť na prvú časť toho, čo povedala, a to na to, že si sem nejakým spôsobom doviezli svojich „vzdialených príbuzných“, teda nielen najbližších príbuzných, ako to umožňuje zlučovanie rodín. Práve pred podobnými citlivými kultúrnymi rozdielmi varujem. Aj to, nakoľko sa títo ľudia integrovali, by som rád videl na vlastné oči.

Ako to s tou integráciou myslíte?

Robíme chybu, že sa na imigrantov dívame ako na jednoliatu masu. Krajiny, odkiaľ migranti prichádzajú, sa medzi sebou často diametrálne líšia sociálne, kultúrne aj nábožensky. Rovnako sa potom odlišujú aj ľudia, ktorí z nich prichádzajú. Napríklad Sýrčania sú podnikaví a dokážu sa uživiť sami. Ale už si nie som taký istý, či vždy dokážu presne a správne platiť dane. Lenže Sýrčania od sociálneho systému skôr závislí nebudú. Sú podnikaví, rýchlo si založia nejakú živnosť, občas možno nevyberaným spôsobom zlikvidujú konkurenciu. Osobne sa im darí dobre, bez toho, aby som ich podozrieval, že budú nejako ochotne prispievať do sociálneho systému tým, že budú riadne platiť dane. To už je iná vec.

Potom sú iné krajiny, z ktorých ľudia po príchode do Európy idú na sociálnu podporu ochotnejšie, napríklad Eritrejčania. Tých je po Európe veľa a nie je im vlastná taká podnikavosť. Nemali by sme sa teda dívať na všetkých imigrantov tak, že si prinášajú rovnaké kultúrne a civilizačné modely. Úplne inak sa správajú Afganci, úplne inak sa správajú Eritrejčania, úplne inak sa správajú Sýrčania.

Vrátil by som sa ešte k tým sirotám. Pani europoslankyňa sa totiž vydala ich hľadať do gréckych utečeneckých táborov a nová primátorka Brna prostredníctvom médií uviedla, že by ich v juhomoravskej metropole pokojne prijala. Čo myslíte, ako sa to skončí? A prečo ich Česko rovno nevezme viac než len päťdesiat?

Áno, prečo by ich nemohlo byť viac alebo menej? A prečo by mali byť práve zo Sýrie, prečo nie z nejakej inej krajiny? Nikto nemôže morálne spochybňovať pomoc sirotám, to je zakódované v našich hodnotových rebríčkoch. Lenže hneď ako sa začneme zaoberať praktickými detailmi, začnú sa nám vynárať otázky: Prečo siroty, prečo Sýrčania, prečo päťdesiat osôb a čo konkrétne s nimi? Čo s nimi bude, keď ich vezmeme do Česka? Dáme ich na adopciu alebo budú v detských domovoch? Stanú sa z nich českí občania alebo ich niekedy časom opäť pošleme späť do Sýrie? Keby si to pani Šojdrová dopredu dôkladnejšie premyslela, mohol to byť reálny a spoločensky prijateľný plán, ale spôsob, akým s vyhlásením vyšla von, múdry nebol.

Premiér Babiš po vzore Rakúska odmietol tzv. globálny pakt o migrácii. V rozhovore pre denník Právo vysvetlil: „Nemôžeme deklarovať nejaké všeobecné právo presťahovať sa do inej krajiny napríklad pre klímu alebo chudobu.“ Právo na migráciu je podľa Babiša neprijateľné. „Potom by sa do Európy pokojne mohla nasťahovať miliarda ľudí,“ uviedol. Čo vlastne globálny pakt o migrácii sledoval, čo o ňom viete?

Nie som právnik a množstve vecí nerozumiem. Neviem, akú má tento dokument právnu záväznosť, a neviem, či máme množstvu bodov, ktoré sa v ňom objavujú, prikladať deklaratórnu váhu alebo či predstavujú skutočný záväzok. Pýtam sa, prečo by mal byť taký pakt uzatváraný, ak by mal byť len deklaratórny. Preto sa obávam, že sa má stať základom, na ktorý budú nadväzovať ďalšie dokumenty a tie už budú menej všeobecné a viac zaväzujúce.

Ak sa pýtate len všeobecne na spomínané právo na migráciu, za seba si myslím, že každý by mal mať právo opustiť svoju vlasť. Ale nemalo by byť povinnosťou akejkoľvek inej krajiny, aby mu poskytla pobyt, najmä na časovo neobmedzené obdobie a so všetkými občianskymi právami. Teda právo odsťahovať sa áno, ale nie právo prisťahovať sa kamkoľvek si niekto zmyslí.

Andrej Babiš

Andrej Babiš  Zdroj: TASR

Ale kam by taký človek išiel?

To neviem, to je individuálna záležitosť. Ale nedržal by som nikoho zviazaného s určitým miestom. Lenže, samozrejme, najskôr by mal mať ten človek kam ísť. To je len môj názor.

Je tým dôvodom tej obrovskej túžby ľudí v treťom svete migrovať do Európy chudoba a spoločenská nespravodlivosť alebo je to skutočne nutnosť migrácie z dôvodu klimatických zmien?

Myslím si, že to, že sú ľudia nútení migrovať z dôvodu klimatických zmien, ak uvažujeme v globálnych dimenziách, je hlúposť. Trochu nadsadene povedané, keď budeme pestovať menej repky, solárnych panelov a golfových ihrísk, uživíme Afriku, keby na to prišlo, najmä keď do tej Afriky spolu s potravinami vyvezieme aj prezervatívy a výchovu k tomu, že o starých ľudí by sa mohol eventuálne postarať aj niekto iný ako ich deti, a preto by ich Afričania nemuseli mať toľko. Myslím si, že práve hlad v dôsledku klimatických zmien nie je dôvod, prečo by sa museli ľudia hromadne sťahovať z oblastí, kde žijú.

Pozrite sa, ako je to u nás. Koľko Čechov sa odsťahovalo na Slovensko? Naproti tomu, koľko Slovákov sa presídlilo do Česka? Koľko Čechov sa presídlilo do Nemecka, koľko Nemcov prišlo do Česka? Koľko Nemcov odchádza do Ameriky a koľko Američanov do Nemecka? Myslím si, že všeobecne ľudia neodchádzajú preto, že sa majú niekde tak zle, že to nemôžu vydržať, ale idú niekam, kde si myslia, že sa budú mať lepšie. Nemyslím si, že sa tu máme tak neúnosne zle, že by sa státisíce Čechov museli presídľovať do cudziny, a napriek tomu odchádzajú: do Nemecka, do Británie, do Spojených štátov. V Európe sa nezomiera od hladu a napriek tomu sa ľudia sťahujú. Nesťahujú sa na Ukrajinu, sťahujú sa tam, kde majú predstavu, že sa budú mať lepšie. Dosť podobné je to s migráciou z krajín, odkiaľ sa údajne odchádza do Európy len pre klimatické zmeny, to je hlavne Afrika.

Autor: Jonáš Kříž

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: Redakcia
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Danko: Matovič potrebuje niečo iné ako vládu. To vieme všetci. Žitňanská dostala rezort do vienka a neurobila ani mäkké f

10:15 Danko: Matovič potrebuje niečo iné ako vládu. To vieme všetci. Žitňanská dostala rezort do vienka a neurobila ani mäkké f

ROZHOVOR Problémom Slovenska je zanedbaná infraštruktúra. Potrebná je zmena systému sociálnych dávok…