Radičová pre PL: Situácia je veľmi vážna, ako v 70. a 80. rokoch! Terorizmus je efektívnejší ako kedysi...

6.1.2017 8:00

Expremiérka Iveta Radičová poskytla exkluzívne pre Parlamentné listy svoju víziu roka 2017. Vo svojom názore sa zamýšľa nad výzvami, pred ktorými stojí Slovensko i svet v tomto roku. Prezradila aj svoje plány na rok. Chce byť aktívnejšia aj na domácej scéne.

Radičová pre PL: Situácia je veľmi vážna, ako v 70. a 80. rokoch! Terorizmus je efektívnejší ako kedysi...
Foto: SITA
Popis: Profesorka sociológie a bývalá premiérka Iveta Radičová

Výzvy pre Slovensko

Pre Slovensko vnímam tri základné výzvy, ktoré nás čakajú v roku 2017 a pri ktorých potrebujeme minimálne otvoriť verejnú diskusiu. Prvou je možnosť využitia slobody v zmysle prístupu k rovnosti príležitostí. Samotný vstup na trh práce a zamestnanosť nerieši a odpovedá na výzvu rovnosti príležitostí, pretože nezanedbateľná, priam významná časť ľudí vstupom na trh práce nemá možnosti ani zo mzdy, ani zo zaradenia v práci na garanciu kvality života; teda nízky príjem z práce, tzv. prekérna práca, neistota na trhu práce, to všetko spôsobuje veľkú nespokojnosť a obavy medzi občanmi.

Súvisiacim momentom je, že vzdelanie prestalo byť klasickým garantom zlepšenia životnej situácie. A to je druhá veľká výzva, ktorá reaguje na situáciu, keď väčšina občanov Slovenska je presvedčená, že na zlepšenie svojich príležitostí a životných šancí potrebuje byť zaradená v sociálnych sieťach, mať lepšie rodinné zázemie, potrebuje mať známych, priateľov, ktorí pomôžu, že, zdôrazňujem, samotné vzdelanie nestačí, teda ani individuálne pričinenie nestačí na zlepšenie životnej situácie.

Tretia výzva súvisí s tým, že sa oslabuje stredná vrstva, ktorá vždy bola väčšinovou skupinou spoločnosti, a teda garantom stability spoločnosti. To oslabenie súvisí s problémom sociálnej súdržnosti na Slovensku. Sme veľmi polarizovaní, sme veľmi rozbití, prestali sme sa navzájom počúvať, tolerovať iný názor a postoj, teda viesť normálny dialóg, čo sa premieta v postojoch a atmosfére, že občania vnímajú sociálne rozdiely na Slovensku ako nespravodlivé. Nemajú dôveru v inštitúcie, ale ani navzájom medzi sebou, je oslabený komunitný život. Ľudia sa cítia veľmi osamote, atomizovaní, narastá opäť neistota, hnev a frustrácia.

Sú to veľké výzvy pre Slovensko, pretože ak má byť prevažujúci pocit spokojnosti, potrebujeme reagovať. Inak budú prevažovať nespokojní občania nad spokojnými, to vytvára priestor pre rôzne formy extrémizmu a vytvára to potrebu mať kanál na „výkrik hnevu“.

Výzvy pre svet

Situácia je veľmi vážna, dá sa prirovnať k 70. a 80. rokom v minulom storočí. Vymenujem tri základné krízy. Je to kríza geopolitická, ktorej vonkajším prejavom je vzťah voči novej administratíve v Spojených štátoch amerických, jej vzťah k Ruskej federácii a Putinovi a pozícia Európskej únie v rámci nových vzťahov. Súvisí to s otázkami budúcnosti NATO, a teda aj bezpečnostnými otázkami, čo je výzva nielen pre EÚ.

Geopolitický tlak je ešte znásobený veľkými prejavmi terorizmu, ktorý na základe otvorenej spoločnosti, väčšieho prístupu k informáciám je efektívnejší ako kedykoľvek v minulosti, čiže každý najmenší teroristický akt sa stáva aktom, ktorý zasahuje oveľa širšiu spoločnosť, ako to bolo v minulosti. Teroristi vnímajú svoje akty ako veľmi účinné, čo je pre nich povzbudením. V prvom kroku jedinou možnou reakciou je veľmi jasne rozlišovať nepriateľov a spojencov, pretože obeťami terorizmu sme my v Európe, ale obeťami útokov sú aj príslušníci moslimských komunít a moslimov, ktorí sú v otvorenej vojne s podobami radikálneho fundamentalizmu. Pokiaľ nebudeme rozlišovať medzi tými, pre ktorých je terorizmus a Islamský štát rovnakým nepriateľom bez ohľadu na náboženstvo, sami seba oslabíme.

Okrem toho sú veľké nerovnováhy vo svete, a to nielen v demografii, čo má svoje dôsledky v nedostatkovosti v týchto spoločnostiach. Následne ľudia utekajú z týchto krajín do krajín, kde je situácia z ich pohľadu a opäť z informácií, ktoré sa k nim dostávajú, bezpečnejšia, stabilnejšia, istejšia. A opäť sa tu vytvára veľmi vážny konflikt, pri ktorom sa dovolím vrátiť k Huntingtonovmu definovaniu stretu civilizácií.

Bude narastať vlna odporu proti establišmentu?

Pokiaľ nebudeme hľadať odpovede a ponúkať politiku riešení na výzvy, ktoré som vymenovala; pokiaľ sa teda bude zväčšovať rozdiel, a niekedy až priepasť medzi situáciou makroekonomickou a každodennou realitou – to sú totiž dva svety –, tak nespokojnosť bude minimálne v tých rámcoch, ako ju máme dnes, dokonca môže narastať. Pokiaľ neobnovíme dôveru v právny štát, a prosím, nepoužívajme to ako prázdnu frázu. Je to veľmi vážna vec, nedôvera v demokratické inštitúcie je jedným z dôvodov, prečo nastáva odklon od všetkých inštitútov demokracie vrátane politických strán. Pokiaľ nebude rovnosť pred zákonom ako jeden z pilierov slobody a liberálnej demokracie, tak nemôžeme očakávať zlepšenie atmosféry v spoločnosti.

Osobné plány na rok 2017

Známa veta hovorí, že Pán Boh sa veľmi zasmial, keď si vypočul naše plány. Pokiaľ budú stačiť sily, pokiaľ budem mať zdravie a pokiaľ budem mať čo ponúknuť a povedať, naďalej by som pokračovala vo svojich aktivitách na medzinárodnej scéne, a to krokmi, ktoré by mohli pomôcť obnoveniu a obnovovaniu dôvery v EÚ. Som presvedčená, že pri nových globálnych výzvach len spoločný postup môže priniesť dostatočne viditeľné výsledky, čo však znamená nielen rozprávať, ale skutočne spustiť reformu EÚ. Zatiaľ to nevzdávam. Chcem pokračovať vo svojej práci na bratislavskej škole medzinárodných štúdií, ale aj na univerzitách v zahraničí. Okrem toho som členka dvoch významných medzinárodných  inštitúcií, a to je Madridský klub a medzinárodné združenie ženských líderiek. Obidve tieto moje angažmán znamenajú prácu na projektoch, práce sa dotýkajú extrémizmu, terorizmu, toho, aké kroky voliť, aby sme boli odolní voči takýmto hrozbám.

Chystám sa intenzívnejšie vstúpiť do verejnej diskusie formou okrúhlych stolov k výzvam, ktoré som vymenovala. Vzhľadom na to, že mám profesúru sociológie, tak pochopiteľne, že to bude primárne oblasť verejných služieb. Áno, máme problémy v zdravotníctve a školstve, ale to sú dva sektory verejných služieb. Problém je oveľa širší. Ide aj o celý systém sociálnych služieb, to je každodennosť, celá infraštruktúra, verejný sektor vo vzťahu k občanovi. Pokúsim sa prispieť k otvoreniu verejného diskurzu pri hľadaní riešení na hlavné problémy a výzvy, ktoré na Slovensku vnímam. Urobím, čo je v mojich silách.

 

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: RB

Ďalšie články z rubriky

Upokojí Saková ako ministerka vnútra situáciu v spoločnosti? Sólymos si nie je istý. Ona vie, čo má robiť, dopĺňa Žiga

16:15 Upokojí Saková ako ministerka vnútra situáciu v spoločnosti? Sólymos si nie je istý. Ona vie, čo má robiť, dopĺňa Žiga

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) si nie je istý, či nominácia štátnej tajomní…