Čo si bratislavský sudca myslí o prípade pomaľovanej busty Vasila Biľaka?

7. 5. 2016 8:00

Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko napísal verejný príspevok, v ktorom sa zamýšľa nad ničením či pomaľovaním diela zobrazujúceho kontroverznú osobnosť. Prípad, ktorý v príspevku opisuje, sa podobá medializovanej kauze výtvarníkov Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza.

Čo si bratislavský sudca myslí o prípade pomaľovanej busty Vasila Biľaka?
Foto: SITA
Popis: Pomník Vasila Biľaka v Krajnej Bystrej po zásahu dvojice výtvarníkov

„Úče­lom toh­to prís­pev­ku je v struč­nos­ti sa zamy­slieť nad tzv. sym­bo­lic­kým vy­jadre­ním pre­ja­vu, kto­ré je spo­je­né s ur­či­tým poš­ko­de­ním cu­dzieho ma­jet­ku, a to hlav­ne je­ho po­ma­ľo­va­ním či pos­trie­ka­ním,“ píše Peter Šamko na úvod svojho článku, ktorý publikoval na webe Pravnelisty.sk.

Aj keď sudca krajského súdu menovite Kalmusa či Lorenza nespomína, z kontextu je jasné, že naráža práve na ich súdny prípad. Dvaja výtvarníci vlani obliali červenou farbou bustu komunistického pohlavára Vasila Biľaka v Krajnej Bystrej, na pamätník tiež napísali slovo „sviňa“. Skutok výtvarníci podľa ich slov vykonali v nutnej obrane a cítia sa byť nevinní. „Neurobili sme nič iné, len sme chceli zabrániť páchaniu zločinu, za ktorý propagáciu ľudí, ktorých činy prispeli k tomu, že u nás boli v časoch zločineckého režimu ľudia vraždení, zatváraní a perzekvovaní, považujeme,“ vyhlásil Peter Kalmus.

Obaja výtvarníci sa pre skutok vo februári postavili pred súd vo Svidníku. Pri procese ich obhajuje Daniel Lipšic. Za búrlivej účasti oboch táborov, Biľakových podporovateľov aj odporcov, sa uskutočnili dve súdne pojednávania. Dátum tretieho je stanovený na 20. máj.

Keďže proces ešte nie je uzavretý, je otázne, či sudca Peter Šamko môže verejne vyjadrovať svoje stanovisko. Vo svojom príspevku napríklad píše: „Mož­no pre­to zopa­ko­vať, že aj po­ma­ľo­va­nie či po­pí­sa­nie bus­ty bý­va­lé­ho vy­so­ké­ho fun­kcio­ná­ra ko­mu­nis­tic­kej stra­ny napĺňa for­mál­ne zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty pre­či­nu poš­ko­dzovania cu­dzej ve­ci,“ a svoju argumentáciu tiež dokladá príslušnými zákonmi. Sudca si tiež myslí, že trestný zákon nestanovuje žiadne výnimky na busty či zobrazenia osôb, s ktorými nesúhlasíme. Výnimky sa tiež podľa neho nevzťahujú ani na umelcov.

Obhajoba krajnou núdzou je podľa Šamka tiež nedostatočná. Samotné pomaľovanie busty podľa neho nie je činom, ktorý odvracia bezprostredné nebezpečenstvo. „Je ne­vyh­nut­né z re­ži­mu slo­bo­dy pre­ja­vu vy­lú­čiť ta­ké pre­ja­vy, pri kto­rých sa fy­zic­ky úto­čí na iné oso­by, res­pek­tí­ve na cu­dzie ve­ci,“ píše sudca. V závere Šamko uvádza, že podľa jeho mienky pomaľovanie busty naplnilo skutkovú podstatu prečinu poškodzovania cudzej veci.

Je teda možné, aby sa sudca verejne vyjadroval k prípadu, ktorý ešte nie je riadne uzavretý? Podľa ministerstva spravodlivosti má každý právo na slobodu slova a prejavu. „Hoci zákon hovorí, že sudca sa má zdržať svojho názoru o prejednávaných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, neznamená to, že sudca nemôže viesť napr. všeobecnú odbornú debatu, polemiku, ktorá nijakým spôsobom neovplyvňuje súdmi prejednávané veci,“ napísal pre PL.sk hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

Obhajca výtvarníkov Daniel Lipšic na telefonát redakcie nereagoval.  

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: lb
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Ďalšie články z rubriky

Šéfredaktor Čechom: Babiš? Už by ste ho nemali mať radi. Ale máte, prichádza porovnanie s Ficom

13:45 Šéfredaktor Čechom: Babiš? Už by ste ho nemali mať radi. Ale máte, prichádza porovnanie s Ficom

Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N, na Českom rozhlase Plus prezradil, čo sa deje na Slovensku, a…