Júnová inflácia sa zrýchlila na 2,9 %

0
Foto: TASR/AP

Tempo rastu cien sa v júni zrýchlilo. Ceny boli medziročne vyššie o 2,9 %, predošlý mesiac inflácia dosahovala 2,2 %. Je to podľa Štatistického úradu SR najvyššia hodnota od februára 2020. Najnovšie ju ťahali aj vyššie ceny za bývanie, a to najmä položky, ktoré sú ovplyvnené cenami stavebných materiálov a opäť aj rastúce ceny potravín.

Po piatich mesiacoch, keď boli potraviny medziročne lacnejšie, sa v júni ich ceny významnejšie podieľali na celkovej inflácii. Odbor potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenal prvýkrát v tomto roku medziročný rast o 1,4 %. Medziročne platili spotrebitelia viac najmä za zeleninu o 7,9 %, oleje a tuky o 7 % a najnovšie za nealko nápoje o 2,8 %.

V odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi dvanástich sledovaných zložiek spotrebného koša, sa rast cien zdynamizoval na 1,2 %. Tlmiaci účinok zlacnenia energií od začiatku roka aktuálne prerušil najmä ďalší rast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil vo zvýšení imputovaného nájomného o 6,3 %. V máji to bolo 3,9 %. Nad hodnotu 5 % medziročne vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia.

Aj v júni sa na vyššom celkovom raste cien podieľali najmä ceny palív a mazadiel, medziročne o 21,7 %, v rámci odboru doprava, čo je z časti vplyvom bázického efektu. Pred rokom pod vplyvom prvej vlny pandémie ceny palív prudšie klesli. Rástli tiež ceny za nákup dopravných prostriedkov a cestná osobná doprava.

Už štvrtý mesiac ovplyvňuje infláciu aj rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnený zvýšením cien tabakových výrobkov po úprave daní o 16,5 % a v júni tiež nový vplyv vyšších cien destilátov o 2,5 %. Vplyv na celkovú úroveň inflácie mali tiež rastúce ceny v rámci odboru reštaurácie a hotely, stravovacie služby o 3,7 % a ubytovacie služby o 2 %.

- Reklama -