Verdikt ÚVO: Správa štátnych hmotných rezerv trikrát nakupovala testy v rozpore so zákonom

0
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák (Foto: TASR)

Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) postupovala pri troch zákazkách na nákup testov na koronavírus v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Správa rezerv sa odvolala, rozhodnutie teda nie je právoplatné. Vyplýva to z oznámenia uverejneného vo vestníku ÚVO. Úrad tvrdí, že štátne rezervy porušili princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keď uzavreli zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené kontrolovaným, pričom uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.

SŠHR SR zadala zákazku v hodnote 39,5 mil. eur spoločnosti Eurolab Lambda, v sume 8,9 mil. eur firme Abbott Laboratories Slovakia a zákazku v hodnote 3,9 mil. eur dostala spoločnosť Juhapharm. V odvolacom konaní bude rozhodovať Rada Úradu pre verejné obstarávanie, lehota na rozhodnutie je 45 dní.

SŠHR SR využila zákonnú možnosť podania odvolania voči rozhodnutiu ÚVO zo dňa 29. júna 2021, pretože podľa vlastných slov nesúhlasí so závermi ÚVO čo sa týka porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Správa rezerv nesúhlasí s právnym názorom ÚVO, že mala postupovať netransparentne v nadväznosti na princíp rovnakého zaobchádzania tým, že uzavrela kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka podľa právneho názoru ÚVO nespĺňala požiadavky na predmet zákazky stanovené Správou rezerv. „V čase vyhodnocovania ponuky úspešného uchádzača ponuka spĺňala požiadavky stanovené Správou rezerv a z uvedeného dôvodu bola na základe odporúčania odbornej komisie zloženej zo zástupcov MZ SR, ŠÚKL, ÚNMS a MH SR uzatvorená kúpna zmluva. V tejto súvislosti taktiež Správa rezerv uvádza, že predmetom kontroly boli celkovo štyri zákazky na obstaranie antigénových testov, pričom pri troch ÚVO nezistil žiadane porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Vyššie uvedené rozhodnutie sa týka jednej zákazky, pričom Správa rezerv sa so závermi rozhodnutia ÚVO nestotožňuje. K bližšiemu odôvodneniu odvolania sa vzhľadom na prebiehajúce konanie nebudeme vyjadrovať,” uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SŠHR SR Natália Petríková.

- Reklama -