Čaputová: Dôležitým aspektom rozvoja vysokých škôl je aj inkluzívnosť voči študentom

    0
    Foto: facebook Z. Čaputovej

    Dôležitým aspektom ďalšieho rozvoja vysokých škôl je aj inkluzívnosť voči študentom so špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robertom Redhammerom a expertkou na vysoké školstvo Renátou Hall. Informovala o tom prezidentka vo svojom statuse na sociálnej sieti po stretnutí s nimi. Zároveň konštatovala, že problém atraktívnosti vysokých škôl je obzvlášť závažný aj v súvislosti s demografickými zmenami našej spoločnosti a početnými odchodmi talentovaných mladých ľudí zo Slovenska. Dodala, že v rámci Európskej únie (EÚ) má Slovensko druhý najvyšší podiel mladých ľudí študujúcich v zahraničí, pričom veľká časť z nich tam ostáva natrvalo.

    Čaputová pripomenula, že SAAVŠ nedávno zverejnila prvé výsledky celoslovenského výskumu vysokoškolákov „Akademická štvrťhodinka“, do ktorého sa zapojilo takmer 20-tisíc študentov. SAAVŠ plánuje robiť takýto anonymný prieskum medzi poslucháčmi vysokých škôl každoročne. „Pozitívnym zistením výskumu je, že 70 percent študentov si vybralo odbor, pretože ich zaujíma, a teda sa nepotvrdil rozšírený názor, že študenti študujú len pre diplom,“ vyzdvihla prezidentka. Prieskum tiež ukázal, že vysoké školy zvládli pandémiu z organizačného hľadiska, avšak veľká časť študentov nedosiahla porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe. Čaputová poukázala, že viac ako 70 percent študentov malo len minimálne nahradenú prax a praktickú výučbu.

    - Reklama -