Každý tovar vrátane zásielky s nízkou hodnotou do 22 eur musí prejsť colným konaním

0
Ilustračná fotografia. (Foto: 46173, Pixabay)

Pre klientov Slovenskej pošty platia od dnes nové povinnosti pri nakupovaní tovarov z krajín mimo Európskej únie. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, v praxi to znamená, že každý tovar vrátane zásielky s nízkou hodnotou do 22 eur, ktorý pochádza z tretích krajín, musí prejsť colným konaním. Donedávna neexistovala povinnosť podávať elektronické colné vyhlásenie na zásielky do 22 eur a preto ich pošta iba predkladala colným orgánom na kontrolu. Následne colné orgány zásielky prepustili do voľného obehu bez vyrubenia DPH. Pri tomto postupe nemuseli byť zásielky uložené v sklade dočasnej prekážky.

Podľa pošty od 1. júla sa aj na tieto zásielky vzťahuje DPH a musí byť na ne podané elektronické colné vyhlásenie. Kým colný úrad zásielku neprepustí do voľného obehu, je uskladnená v sklade dočasnej prekážky pošty. To znamená, že pracovník pošty ju musí priviezť, zaregistrovať, označiť registračným štítkom a uložiť v sklade. Bez ohľadu na to, či si klient preclievanie vykonáva sám, alebo prostredníctvom pošty, tá musí zásielku skladovať až dovtedy, kým nie je colným úradom prepustená do voľného obehu. To je po ukončení colného konania. Pošta každý deň obdrží 30-tisíc zásielok s nízkou hodnotou, ktoré po novom putujú do skladu dočasnej prekážky.

Klient sa môže rozhodnúť, či si tovar bude preclievať sám, alebo to urobí prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak klient nemá záujem o to, aby Slovenská pošta preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom, musí o tom informovať Slovenskú poštu zaslaním tlačiva na e-mailovú adresu, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Informácie o pohybe svojej zásielky má klient od odosielateľa, prípadne môže pohyb zásielky sledovať v „track and trace“.

Ak sa klient rozhodne využiť colno-deklaračné služby Slovenskej pošty, zaplatí za túto službu poplatok v závislosti od toho, či prebehne proces preclievania automaticky, teda pošta bude mať od poštového podniku tretích krajín v elektronickej správe k zásielke všetky adresné a colné údaje, alebo bude potrebné doplniť chýbajúce údaje.

- Reklama -