Prezidentka ZAPu je pri komentovaní legislatívnych zmien o obhliadkach mŕtvych tiel podľa ÚDZS v konflikte záujmov

0

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková je pri komentovaní legislatívnych zmien týkajúcich sa obhliadok mŕtvych tiel v konflikte záujmov. Tvrdí to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ako uviedla Erika Kováčiková z kancelárie predsedníčky úradu, od ukončenia zmluvy v roku 2019 sa spoločnosť Morat, s. r. o., aj po vstupe prezidentky ZAP do tejto spoločnosti, aktívne zúčastňuje v súťažiach na zabezpečenie organizátorov prehliadok mŕtvych tiel. Ako konštatoval úrad pre dohľad, z toho je nepochybne zrejmý obchodný záujem Dolinkovej na dosahovaní zisku spoločnosti Morat, s. r. o., pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel.

Vo svojej komunikácii na sociálnych médiách teda Dolinková podľa úradu poskytuje zavádzajúce informácie. „Napríklad v prebiehajúcej súťaži sa spol. Morat, s. r. o., zúčastnila súťaže v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji (ponuka vo výške 1 176 917 eur),“ uviedla Kováčiková z ÚDZS.

Férová súťaž, ktorá by podľa zástupcov Slovenskej lekárskej komory a Zväzu ambulantných poskytovateľov mala viesť k profesionalizácii, je podľa úradu pre dohľad čisto iluzórna. Napríklad v Trenčianskom kraji sa do súťaže zapojila aj spoločnosť ManaPro, s. r. o., ktorá však nemá v predmete činnosti požadovanú kvalifikáciu a jej majiteľka sa venuje najmä organizácii športových podujatí. „Vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátorov nezabezpečilo profesionalizáciu tejto služby, ale umožnilo neustále navyšovanie ziskov súkromných spoločností,“ podotkla Kováčiková. Počas pôsobenia organizátorov vykonával ÚDZS kontrolnú činnosť nad kvalitou poskytovaných služieb u všetkých organizátorov, pričom výsledkom kontroly bolo v niektorých prípadoch zistenie porušenia právnych a zmluvných povinností, za čo boli dotknutým organizátorom uložené sankcie.

- Reklama -