Trnavská župa podporí obnovu synagógy v Šaštíne

0
Zdevastovaná synagóga v Šaštíne – Strážach, Zdroj: (pamiatkynaslovensku.sk)

Trnavský samosprávny kraj rozdelil prvých 300-tisíc eur z fondu na rozvoj kraja medzi 12 najlepších projektov. Finančnú podporu získal napríklad zámer obnovy zdevastovanej synagógy v Šaštíne – Strážach, ktorá by mala slúžiť na kultúrne podujatia. Kraj podporil aj akútnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky Kostolec v Ducovom (okres Piešťany) alebo cykloturistický projekt v kúpeľnej obci Smrdáky v okrese Senica. Župa podporí aj vybavenie základnej školy pre deti s autizmom, ktorá bude fungovať od septembra v Trnave, alebo dobudovanie amfiteátra v Trakoviciach v okrese Hlohovec.

„Podporené projekty ponúkajú riešenia zlepšujúce kvalitu života a turizmu v jednotlivých regiónoch. Podporená bola aj práca s mládežou a spoločnosťou, ale aj projekty zamerané na adaptáciu na zmeny klímy. V druhom kole, ktoré je otvorené do konca augusta, je pripravených ešte 150-tisíc eur,“ povedal Viskupič.

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja mala v tomto roku premiéru, fond mal k dispozícii 450-tisíc eur. Finančne podporené boli podľa Viskupiča projekty s regionálnym i nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú viac peňazí. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10-tisíc eur, jednotlivé projekty získali od 12-tisíc eur do 60-tisíc eur.

Hodnotiaca komisia posudzovala 72 žiadostí o grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja, v rámci ktorých bol požadovaný objem finančných prostriedkov takmer 2,7 milióna eur.

- Reklama -