Mesto Poprad vlani hospodárilo s prebytkom pol milióna eur

0
Letisko Poprad Zdroj: tasr

Mesto Poprad vlani hospodárilo s prebytkom vo výške viac ako pol milióna eur. Z ušetrených financií pôjde takmer 110-tisíc eur na tvorbu mestského fondu rozvoja bývania, zvyšná časť na tvorbu rezervného fondu. V ňom bude mať po novom samospráva takmer 14 miliónov eur. Záverečný účet mesta schválili popradskí poslanci počas svojho zasadnutia v piatok 11. júna.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, príjmy mesta za rok 2020 dosiahli približne 55 miliónov eur. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 1,5 milióna eur. Kapitálové príjmy predstavovali sumu jeden milión eur, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles o takmer 2,3 milióna eur. Bežné príjmy však vzrástli o 3,4 milióna eur. V rámci nich nastal najvyšší nárast pri daniach, ktoré samospráva zvýšila s platnosťou od 1. januára 2020. Dosiahli 29,6 milióna eur, čo je nárast o viac ako 1,1 milióna eur v porovnaní s rokom 2019. Popradu však poklesli príjmy z poplatkov za materské školy, školské zariadenia, z poplatkov za školské jedálne a detské jasle. Dôvodom bolo ich dočasné zatvorenie pre pandémiu ochorenia COVID-19.

Skutočné výdavky boli vlani vo výške 49,5 milióna eur, oproti roku 2019 ide o nárast o 1,7 milióna eur. Bežné výdavky vzrástli o 1,8 milióna eur na 45 miliónov eur. V prípade kapitálových výdavkov nastal pokles o 109-tisíc eur, boli na úrovni 3,8 milióna eur. „Bol to zvláštny rok, keď nás postihla pandémia. Pri rozbore bežných výdavkov sme natrafili na fenomén, že mesto Poprad ako celok ušetrilo nejaké bežné výdavky, naopak, všetky rozpočtové organizácie mesta svoje výdavky zvýšili o takmer 1,8 milióna eur,“ uviedla počas zastupiteľstva vedúca ekonomického odboru Adriana Sedláková. Svoje výdavky zvýšilo napríklad Centrum sociálnych služieb. Podľa Sedlákovej mesto dopláca na sociálne služby z roka na rok viac financií, uvítala by preto navýšenie poplatkov za ne, ktoré poslanci počas svojho zasadnutia schválili.

Najviac výdavkov išlo vlani do vzdelávania, a to takmer 23 miliónov eur. Nasledovala spomínaná sociálna oblasť so sumou 5,1 milióna eur, doprava a komunikácie, a tiež administratíva. Medziročne mestu poklesli výdavky na mzdy a platy o takmer 386-tisíc eur. Dôvodom boli personálne opatrenia, ku ktorým samospráva pristúpila pre nepriaznivú ekonomickú situáciu vyvolanú pandémiou.

Mesto si vlani zobralo úver vo výške 20 miliónov eur, použiť ho chce na projektové investície. Čerpať ho bude v priebehu troch rokov a splácať do roku 2039. V októbri minulého roka podpísal Poprad zmluvu s Ministerstvom financií SR o nenávratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 1,29 milióna eur. Určená je na výkon pôsobností samosprávy z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Financie získalo bezúročne, splácať ich bude do roku 2027. Celkový dlh mesta predstavoval k 31. decembru 2020 výšku 2,46 milióna eur.

Hlavný kontrolór mesta Marián Soliar schválil záverečný účet bez výhrad. „Je možné konštatovať, že dosiahnuté výsledky aj napriek pandémii a prijatým opatreniam sú veľmi dobré,“ uvádza sa v stanovisku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu