Množí sa nelegálny odpad zo zahraničia, zodpovednosť za skládky majú obce

0
čierna skládka (Foto: SITA/Marko Erd)

Zodpovednosť za nelegálne skládky odpadov na svojom území nesú obce. A to aj v prípade, že na ich odstránenie nemajú peniaze. Uviedla to Monika Szabó z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Na Slovensku sa začínajú množiť prípady nelegálneho dovozu odpadu zo zahraničia. Ten je následne ukladaný na miesta, ktoré nie sú legálnymi skládkami odpadu. Často pritom ide o areály bývalých poľnohospodárskych družstiev.

Riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Mário Kern na tlačovej konferencii v utorok 1. júna uviedol, že polícia aktuálne eviduje päť prípadov dovozu odpadu zo zahraničia. Zatiaľ sa potvrdil dovoz odpadu z Talianska a Poľska. Dovezené pritom mali byť tisíce ton odpadu. Za jeho odstránenie je zodpovedná obec. „Samospráva je povinná zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady a musí vyvinúť všetky potrebné kroky, aby čierne skládky okamžite riešila. Tejto povinnosti sa obec nemôže vyhnúť ani pod zámienkou, že na odstránenie odpadu nemá financie,“ uviedla Szabó.

V prípade, že je odpad uložený na iné miesto, než určuje obec, umožňuje zákon o odpadoch inšpektorom životného prostredia uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 1 500 eur, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa je možné uložiť pokutu od 4 000 Eur do 350 000 eur. Okrem Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa na odhaľovaní nelegálnych skládok odpadu podieľajú aj príslušníci environmentálnej polície. Podľa MŽP SR je pri odhaľovaní nelegálnych skládok dôležitý aj aktívny prístup okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie. Tie však v súčasnosti spadajú pod Ministerstvo vnútra SR, takže na ne MŽP SR nemá dosah.

„Minister Ján Budaj (OĽaNO) presadzuje, aby sa odbory starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú dnes na okresných úradoch riadené ministerstvom vnútra, vrátili pod riadenie MŽP SR,“ dodala Szabó.

- Reklama -